WMO/Lokaal beleid

Lokaal zorg- en welzijnsbeleid is in beweging. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid over nieuwe doelgroepen en nieuwe vormen van ondersteuning.

Tal van keuzemogelijkheden komen hierbij op u af, bijvoorbeeld over de rol van de burger, het te creëren aanbod en mogelijke samenwerkingsverbanden. Gemeenten moeten keuzes maken die leiden tot ondersteuning die van goede kwaliteit, doeltreffend én efficiënt is.

Om dit te kunnen doen heeft u onafhankelijke en bruikbare sturingsinformatie nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een cliënteffectmeting of een klanttevredenheidsonderzoek. Panteia kan u hierbij helpen en zo bijdragen aan toekomstbestendige oplossingen.

Dit doen wij onder meer door:

• Evaluaties van (de invoering van) lokaal Wmo en welzijnsbeleid • Belevingsonderzoek burgers voorzieningen Wmo • Ontwikkeling regierol • Gebruiksanalyse nieuwe doelgroepen begeleiding • Analyse vervoersstromen onderwijs, zorg en welzijn • Analyse verbindingen met andere beleidsterreinen, zoals werk en inkomen • Verkenning en/of evaluatie van innovatieve arrangementen zorg en welzijn • Opstellen beleidskader Wmo of nota publieke gezondheid

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00