Anne Drijvers

Onderzoeker/adviseur

a.drijvers@panteia.nl
079-322 22 99

Anne Drijvers werkt sinds 2019 bij Panteia als onderzoeker in het team Sociale Vraagstukken. Zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met onderzoeksprojecten op het gebied van arbeid, participatie en sociale zekerheid maar doet ook met regelmaat onderzoek op het terrein van gezond en veilig werken.

Op de eerste plaats is Anne kwalitatief onderzoeker die goed kan luisteren en analytisch sterk is. Door haar verschillende werkervaringen binnen overheidsorganisaties en als onderzoeker sociale vraagstukken heeft Anne in de loop der tijd ruime kennis opgedaan van wet- en regelgeving, beleid en uitvoering op het gebied van werk, inkomen en sociale zekerheid. Recentelijk werkte Anne aan meerdere onderzoeken die zich richten op de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, onderzoek naar arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers en internationaal vergelijkend onderzoek naar de uitvoeringsstructuur van werk en inkomen.

Voordat Anne als onderzoeker startte bij Panteia werkte zij onder andere bij de gemeente Leiden waar zij onderzoek deed naar het sociaal domein. In 2015 ronde Anne aan de Universiteit Leiden cum laude een onderzoeksmaster Midden-Oosten Studies en een master Internationale Betrekkingen af.