Informatiebeveiliging

Panteia is gecertificeerd volgens de informatiebeveiligingsnorm ISO 27001. Panteia loopt hiermee voorop in de onderzoekswereld. Met deze certificering bewijst Panteia dat informatie van klanten bij haar in veilige handen is.

ISO 27001 is de internationale norm voor informatiebeveiliging. Stichting Toetsingsbureau KCC controleert met jaarlijkse audits dat het informatiebeveiligingsmanagementsysteem van Panteia voldoet aan de eisen die ISO 27001 daar aan stelt. Kern van dit managementsysteem is een doorlopende verbetercyclus. Periodiek worden de informatiesoorten waar Panteia mee werkt geïnventariseerd en worden de risico’s die daar op inwerken geanalyseerd en geborgd.

Daarnaast heeft Panteia de van toepassing zijnde beheersmaatregelen uit ISO 27002 geïmplementeerd. Deze 114 maatregelen bestrijken alle aspecten van informatiebeveiliging, zoals beleid, gedrag van medewerkers, gebouwbeveiliging, beveiliging van digitale systemen, gegevensbackups, bedrijfscontinuïteit en borging van informatiebeveiliging bij leveranciers en onderaannemers.

Panteia heeft vanaf het ontstaan veel werk gemaakt van de beveiliging van persoons- en bedrijfsgegevens van opdrachtgevers. Dit blijkt onder andere uit de ISO 20252-certificering van Panteia; de internationale norm voor het uitvoeren van markt-, opinie- en beleidsonderzoek.

De aandacht in de samenleving voor informatiebeveiliging groeit. Door de toenemende digitalisering en gebruik van big data komen incidenten vaker voor en wordt ook de impact daar van groter. Strengere regelgeving op het gebied van privacy-bescherming is hier een vervolg op. Met de ISO 27001-certificering toont Panteia aan goed voorbereid te zijn op de groeiende risico’s in de gedigitaliseerde wereld.

Certificaat ISO 27001

Lees meer over privacy en ons kwaliteitssysteem.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00