MVO

Panteia heeft duurzaamheid als onderdeel van haar MVO-beleid hoog in het vaandel staan, zowel in de levering van de diensten aan de eigen klanten als aan de eigen organisatie. Panteia vertaalt duurzaamheid naar concrete ambities en criteria. Criteria die in overeenstemming zijn met, maar vaker ook strenger zijn dan de criteria die door haar klanten gehanteerd worden.

Panteia klimaatneutraal

Concreet betekent dit dat Panteia in het kader van duurzaamheid voor het thema ‘klimaat’ volledig klimaatneutraal opereert.

Onder klimaatneutraal verstaat Panteia dat ze geen negatief effect of negatieve impact wil hebben op het klimaat, en dat ze ernaar streeft de eigen emissies tot nul te reduceren. Panteia hanteert het GHG-protocol in het traject tot het bereiken van netto geen uitstoot CO2. Dit protocol biedt belangrijke handvatten voor een stappenplan en is opgesteld door een aantal leidende instituten op het gebied van klimaatproblematiek (WRI en WBCSD).

Carbon management plan

Het traject naar een eigen klimaatneutrale organisatie is door Panteia in een zogenaamd Carbon Management Plan (CMP) vastgelegd. Dit plan bestaat uit verschillende activiteiten. Jaarlijks zal Panteia de voortgang in beeld brengen in een rapportage.

Bij het opzetten van het CO2-reductietraject zijn een aantal stappen (o.a. gebaseerd op de Trias Energetica) gebruikt om prioriteit te geven aan de te nemen maatregelen.

Reductie

Om de vraag naar warmte zo veel mogelijk te beperken en tegelijkertijd het comfort te verhogen heeft Panteia samen met de beheerder de afgelopen jaren geïnvesteerd in een duurzame renovatie van pand. Het resultaat is dat het gasverbruik relatief laag is vergeleken met het gasverbruik in andere kantoorpanden (“Best Practice” in Nederland).

Andere activiteiten die bijvoorbeeld in het kader van een reductie van de elektriciteitsvraag zijn ondernomen, zijn de toepassing van LED-verlichting, energiezuinige TL5-buizen en aanwezigheid en daglichtdetectie. In het kader van de reductie van mobiliteits-emissies is er bijvoorbeeld een vervoersplan opgesteld, waarin het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd en er gebruik gemaakt wordt van energiezuinige bedrijfsauto’s. Verregaande digitalisering heeft tot een halvering van het aantal geprinte bladzijden geleid.

Substitutie

Vanaf 2011 wordt door Panteia groene elektriciteit ingekocht. Vanaf 2012 ook groen gas. Daarmee wordt per jaar ruim 500 ton CO2 daling gerealiseerd.

Compensatie

De nog resterende emissie wordt gecompenseerd via de aankoop van de CO2-credits. De CO2-footprint is door de aanschaf van CO2-credits naar nul gebracht. Hiermee is door Panteia geïnvesteerd in duurzame energieprojecten elders in de wereld.

Ketenverantwoordelijkheid

Ook aan onze toeleveranciers stellen wij hoge duurzaamheidseisen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00