Privacy

Privacy staat bij Panteia hoog in het vaandel. Panteia is lid van de brancheorganisaties MOA en VBO en houdt zich aan de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek. De Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek is opgesteld door alle direct betrokken brancheorganisaties te weten: MOA, Center for Information [INVALID]d Decision Making & Marketing Research (MarktOnderzoekAssociatie), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met deze gedragscode beogen de drie organisaties om binnen hun kernactiviteit, verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Daarnaast committeert Panteia zich volledig aan de AVG. Panteia assisteert de opdrachtgevers met een verwerkersovereenkomst, heeft een eigen Functionaris voor de Gegevensbescherming benoemd en verleent opdrachtgevers en respondenten alle medewerking bij de uitoefening van de in de AVG gedefinieerde rechten.

Panteia onderschrijft de tien basisprincipes van de Fair Data Privacy Code. Data en privacy is bij ons in vertrouwde handen. Het Fair Data Keurmerk mag alleen gevoerd worden door organisaties die lid zijn van de MOA.

Fair Data MOA

Lees meer over informatiebeveiliging en ons kwaliteitssysteem.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00