Bastiaan van Berne

Onderzoeker/adviseur

b.van.berne@panteia.nl
079-3222377

Bastiaan van Berne is sinds 2017 werkzaam bij Panteia als onderzoeker en consultant op gebied van transport en mobiliteit. Bastiaan is opgeleid als ruimtelijk econoom met focus op transport en milieu. Bij Panteia houdt Bastiaan zich voornamelijk bezig met vervoersmodellering, monitoring en het verzamelen-, analyseren- en modelleren van data binnen onderzoeken en projecten op gebied van personen- en goederenvervoer. Bastiaan ervaring met verkeersonderzoeken gericht op het berekenen van de effecten infrastructurele veranderingen op verkeer en emissies (gebruik makende van de strategische verkeers- en vervoersmodellen LMS en het NRM). Daarnaast heeft Bastiaan ervaring opgedaan binnen projecten zoals onderzoek naar de TEN-T Kernnetwerk Corridors, Korte Termijn Voorspellingen Goederenvervoer, studies naar vervoersstromen tussen Nederland en China, impactschatting risico ‘reverse modal shift’ en Leveraging Big Data to Manage Transport Operations (LeMO).