Chris Wensink

Adviseur Transport & Mobiliteit

C.Wensink@panteia.nl
079-3222366

Als adviseur Transport & Mobiliteit is Chris gespecialiseerd in projecten met zowel technische als bestuurlijke aspecten. Met een achtergrond in Bestuurskunde/European Governance (Universiteit Leiden), begon hij zijn carrière bij de afdeling ‘European & International Affairs’ van het Havenbedrijf Rotterdam. Daar was hij nauw betrokken bij thema’s zoals Europees infrastructuurbeleid (TEN-T), Europese milieu- en zeehavenwetgeving en innovatieprogramma Horizon 2020. Daarna was Chris betrokken bij adviesbureau Awareness, waar hij uitvoerige ervaring opdeed in stakeholder-gebaseerd beleidsonderzoek.

Voorbeelden van projecten waar Chris bij is betrokken zijn:

  • ‘SMART-RAIL’ (in opdracht van de Europese Commissie/Horizon2020), waarbinnen Panteia lead partner is van het deelproject ‘Innovative Control Tower for long distance rail freight transport’ en waarin het bundelen van gedeelde data leidt tot een efficiënter, betrouwbaarder en concurrerender rail service;
  • ‘Cross-cutting activities SHIFT2RAIL’ (SHIFT2RAIL Joint Undertaking), waarin een omvattend KPI-framework voor de verbetering van de Europese spoorsector wordt ontwikkeld;
  • ‘Sustainable International Freight Turkmenistan’ (UN Global Sustainable Trade Conference), ontwikkelen van een strategie voor ontwikkeling van een internationale transportcorridor in Turkmenistan;
  • ‘Study on improving the efficiency of transport in urban nodes of the TEN-T core network (Europese Commissie/DGMOVE)’, waarin werd onderzocht hoe stedelijke gebieden optimaal op het Europese transportnetwerk kunnen worden aangesloten;
  • Studie naar OBOR/spoorvervoer Nederland-China (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), waarin de huidige en toekomstige marktsituatie in beeld wordt gebracht en de Nederlandse overheid wordt geadviseerd omtrent het te voeren beleid.

Chris heeft een scherp ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en daarnaast een sterke motivatie voor de transportsector en het (internationale) publieke domein. Zijn resultaatgerichte houding, vaardigheid om tot de kern van een onderwerp door te dringen en organisatorische vaardigheden komen tijdens complexe processen goed van pas.