Douwe Grijpstra

Marktmanager Sociaal Domein

d.grijpstra@panteia.nl
079-3222708

Douwe Grijpstra heeft 30 jaar ervaring op het gebied van beleidsonderzoek en -analyse. Hij heeft meer dan 400 projecten geleid en uitvoering gegeven aan meer dan 100 projecten in opdracht van o.a. branche- en beroepsorganisaties, ministeries (mn SZW, OCW, VWS, BZK), regionale overheden, UWV, SBB en de Europese Commissie. Douwe was van 2013 tot mei 2018 voorzitter van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. Hij is lid van de Human Capital Tafel topsector Logistiek.

De inhoudelijke expertise van Douwe ligt op het gebied van Arbeidsmarkt (arbeidsmarktanalyse voor sectoren/branches en regio’s alsook nationaal, evaluatieonderzoek – naar arbeidsbemiddeling – naar re-integratie, naar scholing van werkenden en werkzoekenden, naar de organisatie van het arbeidsmarktbeleid); Beroepsonderwijs (MBO, HBO, evaluaties, onderzoek naar stagebeleid); Personeelsbeleid en Europees structuurbeleid (ihb ESF).