Eline Jonkers

Onderzoeker/Adviseur

e.jonkers@panteia.nl
079-3222363

Eline Jonkers werkt sinds 2018 als senior adviseur en onderzoeker voor de afdeling Transport & Mobiliteit van Panteia. Ze heeft Technische Wiskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft en heeft, voordat ze bij Panteia kwam, meer dan 11 jaar bij TNO gewerkt.

Eline heeft ruime ervaring met nationale en internationale projecten op het gebied van Smart Mobility. Haar inhoudelijke focus ligt op projecten in de domeinen Intelligente Transportsystemen (ITS), verkeersmanagement, mobiliteitsbeleid en Monitoring en Evaluatie. In deze projecten staan innovatieve mobiliteitsoplossingen vaak centraal. Eline houdt ervan om verkeers- en vervoersdata inzichtelijk te maken en effecten van slimme mobiliteitssystemen (op doorstroming, veiligheid en milieu) te bepalen. In diverse projecten was ze verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van Monitoring en Evaluatie: van het opstellen van onderzoeksvragen tot de verzameling en analyse van (objectieve en subjectieve) data en de opschaling van effecten naar landelijk of zelfs Europees niveau.

Bij TNO heeft Eline gewerkt aan het opzetten van de Monitoring en Evaluatie voor Talking Traffic en de Nederlandse MaaS pilots. Ook heeft ze gewerkt in het Europese project C-the Difference, waarin de invloed van rijtaakondersteunende systemen in vrachtwagens werd onderzocht. Andere projecten waar Eline aan werkte zijn de evaluatie van de PraktijkProef Amsterdam in-car en Europese projecten op gebied van (coöperatieve) ITS, zoals DRIVE C2X en ecoDriver. In deze projecten was zij betrokken bij de evaluatie en/of opschaling van resultaten.

Voorbeelden van projecten waar Eline bij Panteia aan werkt (of heeft gewerkt), zijn:

  • Monitoring van de economische verlieskosten die veroorzaakt worden door files. Zowel alleen voor het vrachtverkeer (Economische Wegwijzer, in opdracht van TLN en evofenedex) als voor alle verkeer (in opdracht van Rijkswaterstaat).
  • Duurzaam personenvervoer Flevoland: voor de provincie Flevoland heeft Eline in kaart gebracht wat de omvang van de huidige en toekomstige CO2 uitstoot door personenvervoer is, en wat de CO2 effecten van mogelijke maatregelen zijn.
  • Monitor Vracht 2019: onderzoek naar welke wegverkeer gerelateerde informatiediensten en rijtaakondersteunende systemen vrachtwagenchauffeurs tot hun beschikking hebben, hoe zij deze gebruiken, of ze de adviezen opvolgen, wat de effecten ervan zijn en hoe tevreden zij zijn zij over de kwaliteit van de diensten. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van online en telefonische enquêtes onder vrachtwagenchauffeurs en logistieke ondernemers.  
  • Bereikbaarheid van voorzieningen en vervoersarmoede Zuid-Holland: de bereikbaarheid van voorzieningen voor verschillende doelgroepen is onderzocht om inzicht te krijgen in de vervoersarmoede in de provincie, in de huidige situatie en voor verschillende toekomstscenario’s.

Bij de uitvoering van diverse projecten heeft Eline ruime ervaring ontwikkeld in het organiseren en leiden van projecten, workshops en interviews. Het in begrijpelijke en leesbare taal weergeven van complexe (onderzoeks)resultaten en processen is een aspect dat zij daarbij goed beheerst.