Henri Faun

Projectmanager

h.faun@panteia.nl
079-3222782

Drs. Henri Faun is projectmanager en senior onderzoeker Zorg en Welzijn bij Panteia. Hij studeerde Internationale Bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht en werkt sinds 2007 in het (beleids)onderzoek.

De afgelopen jaren heeft Henri veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek voor uiteenlopende organisaties in, met name, de publieke sector. De meeste onderzoeken die Henri uitvoert, gaan uit van een praktisch probleem en werken toe naar bruikbare oplossingen, die hij beknopt en helder verwoordt in prettig leesbare rapporten.

Inhoudelijk houdt Henri zich bezig met verschillende thema’s in het sociale domein, zoals de decentralisaties in de zorg, de samenhang zorg, welzijn en participatie, digitalisering, cultuur, regeldruk, arbeidsmarktvraagstukken en gedragswetenschappen.