Inge Harteveld

Data scientist

i.harteveld@panteia.nl
079-3222755

Inge Harteveld heeft media- en informatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam gestudeerd. In haar studie en in haar werkzaamheden bij Panteia/Research voor Beleid heeft zij ruime ervaring opgedaan in het inventariseren, selecteren en beheren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie. In kwalitatieve onderzoeken heeft zij veel ervaring opgedaan in het houden van interviews, het uitvoeren van case-studies en het verrichten van deskresearch waaronder het uitvoeren van internetsearches op basis van meta-data.

Als data-analist bij Panteia/Research voor Beleid heeft zij zich gedurende 20 jaar bij het voormalige Analysebureau gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van statistische analyses op veelal grote data-bestanden met behulp van SPSS en Excel. Daarnaast is zij bedreven in het opstellen van geautomatiseerde rapportages, waaronder het genereren van tabellen en grafische presentaties, het presenteren van onderzoeksresultaten in geografische vorm, en het zorgen voor een gestandaardiseerd databeheer en archivering.