Jan de Kok

Onderzoeker/adviseur

j.de.kok@panteia.nl
079-3222601

Jan de Kok (1968) heeft economie en econometrie gestudeerd in Tilburg. In 2003 is Jan aan de Erasmus Universiteit gepromoveerd op een kwantitatief onderzoek naar HRM in het midden- en kleinbedrijf. Na zijn studies is hij bij EIM gaan werken, dat in 2012 is opgegaan in Panteia. Na een kort uitstapje naar het onderwijs is hij sinds september 2016 opnieuw senior onderzoeker bij Panteia.

Jan heeft ruime ervaring met kwantitatief empirisch (evaluatie)onderzoek, waarbij diverse geavanceerde econometrische en statistische methoden gebruikt worden om microdata te verzamelen, bewerken en analyseren. Dit kunnen gegevens zijn van individuele bedrijven of personen. In de loop der jaren heeft Jan zich ontwikkeld tot een expert en interne vraagbaak op het gebied van SPSS. Hij heeft ruime ervaring met het opzetten van surveys en met het inlezen, bewerken en koppelen van grote datasets, aan de hand van goed gedocumenteerde SPSS syntaxen (programma´s). Hij heeft bij Panteia meegewerkt aan het ontwikkelen van een interne opleiding over kwantitatief onderzoek en heeft als docent aan de Hogeschool Rotterdam een jaar les gegeven over methoden van (kwantitatief) onderzoek.

Jan heeft kwantitatief empirisch onderzoek verricht over uiteenlopende onderwerpen. De meeste onderwerpen hebben met het bedrijfsleven en ondernemerschap te maken, maar hij heeft ook meegewerkt aan onderzoeken aangaande onderwijs, administratieve lasten en zorg.

Jan heeft voor verschillende nationale en internationale opdrachtgevers gewerkt, waaronder diverse ministeries (EZ, SZW en OCW), brancheorganisaties en individuele bedrijven, de Europese Commissie (DG Employment), de ILO (International Labour Organization) en de Dubai Chambers of Commerce. Ook heeft Jan veel projecten uitgevoerd voor het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap.

Een uitgebreid overzicht van de publicaties waar Jan aan heeft gewerkt is hier te vinden.