John Boog

Projectmanager

j.boog@panteia.nl
079-3222292

John Boog is als senior accountmanager, -projectleider en -onderzoeker werkzaam bij Panteia. Sinds 1980 is hij in dienst bij Panteia en actief op het onderzoeksterrein van regeldruk, bureaucratie, beleidsevaluaties, impact assessments, doelmatigheid, doeltreffendheid, kosten-batenanalyses en verbetering van dienstverlening in nationaal en Europees verband. Met name ook de gevolgen van wet- en regelgeving en effecten op bedrijven, burgers, professionals en overheidsorganisaties. Dit in termen van administratieve lasten, (inhoudelijke) nalevingskosten, regeldruk, leges, toezichtslasten en uitvoeringslasten.

Binnen Panteia is John Boog een van de grondleggers van de ontwikkeling van het meetmodel nalevingskosten. Eerst onder de naam MISTRAL (administratieve lasten) en SIROCCO (inhoudelijke nalevingskosten), later doorontwikkeld tot het Standard Cost Model, de meetmethodiek van de overheid en de EU om de regeldruk van bedrijven en burgers en uitvoeringslasten van de overheid in kaart te brengen. Deze methode is uiteindelijk beschreven in het Handboek Meting Regeldruk van de overheid.

John heeft honderden onderzoeken op dit terrein uitgevoerd en beschikt over een uitgebreid netwerk bij zowel ministeries, gemeenten, provincies, uitvoeringsinstanties als toezichthouders. Daarnaast beschikt hij over uitgebreide ervaring met het leiden en uitvoeren van projecten, die in een omgeving spelen met politieke gevoeligheden en meerdere betrokkenen met soms tegenstrijdige belangen.