Manfred Kindt

Marktmanager

m.kindt@panteia.nl
079-3222415

Manfred is gespecialiseerd in transportsectoronderzoek. Daarin is hij al meer dan 20 jaar actief op het snijvlak van bedrijf en beleid met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Het gaat dan om strategische sectorstudies met als terugkerende thema’s verduurzaming, financiering, ondernemerschap en marktordening. Verder houdt Manfred zich binnen transport bezig met structuuronderzoek, benchmarking, beleidsmonitoring en evaluaties.

Naast de transportsector is Manfred ook actief in branches als de bouw, zorg en Retail. Daarin werkt hij in belangrijke mate in opdracht van branches en bedrijven aan branchestudies en marktwerkingsonderzoek. Het betreft hier veelal data gedreven projecten waarin dataverzameling, dataverwerking, dataverrijking en data ontsluiten centraal staan. Als projectleider fungeert hij als bruggenbouwer tussen klantwensen en technische oplossingen. Projecten variëren van monitoring en benchmarking tot kennisportals en tevredenheidsmetingen.

Manfred werkt sinds 1996 bij Panteia. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Wageningen aan de faculteit Wiskunde waar hij de opleiding Systeemkunde met als specialisatie Logistiek heeft afgerond. Integrale goederenstroombesturing en Bestuurlijke informatiekunde stonden centraal in deze opleiding.