Martin Clarke

Onderzoeker/adviseur

m.clarke@panteia.nl
079-3222261

Martin Clarke werkt bij Panteia als onderzoeker. Sinds zijn start bij Panteia werkt hij uitsluitend aan internationaal georiënteerde studies en projecten. Zijn werkgebied is relatief divers vanwege het brede karakter van de internationale activiteiten van de organisatie en heeft daarom ervaring met een aantal beleidsachtergronden. Als native speaker Engels is hij ook betrokken bij het kwaliteitsborgingsproces bij Panteia.

Martin is uitvoerig betrokken geweest bij studies over het Europese cultuurbeleid en coördineerde het Europees deskundigennetwerk voor cultuur en audiovisueel (EENCA) dat werd opgericht namens DG EAC van de Europese Commissie. Hij was een hoofdonderzoeker in meerdere studies voor DG EAC, met een breed scala aan onderwerpen zoals het muzieksectorbeleid, cultureel erfgoed, artiestenstatus en gendergelijkheid in de culturele en creatieve sectoren.

Martin werkt ook voor de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en Europese agentschappen (zoals Eurofound en EU-OSHA) op het gebied van sociaal en economisch onderzoek. Martin heeft ook ervaring met het uitvoeren van evaluatiestudies en effectbeoordelingen voor de Europese Commissie en haar agentschappen, in het bijzonder met de EU-richtlijnen voor betere regelgeving.

Martin Clarke behaalde een masterdiploma in Europees recht aan de Universiteit van Maastricht en heeft ervaring met het uitvoeren van juridische analyses in het kader van projecten.