Michiel Linssen

Onderzoeker/adviseur

m.linssen@panteia.nl
079-3222297

Michiel Linssen (1958) is senior onderzoeker/adviseur in het team Sociale Vraagstukken bij Panteia. Binnen het team Sociale Vraagstukken werkt Michiel vooral aan projecten op de terreinen van werk & inkomen en zorg & welzijn.

Recent heeft Michiel projecten uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW die te maken hadden met het naar werk begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking (invoering praktijkroute banenafspraak, omvang en samenstelling van de doelgroep voor de banenafspraak en voor UWV: ontwikkeling scan inclusieve arbeidsorganisaties).

Michiel is een breed inzetbare en een zeer ervaren beleidsonderzoeker. Hij heeft tussen 2003 en 2012 bijna 100 onderzoek- en adviesprojecten (impact assessments) uitgevoerd waarbij o.a. de regeldrukeffecten vanuit wet- en regelgeving voor bedrijven, burgers, overheden en uitvoeringsorganisaties een hoofdrol spelen. Het betrof hier zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Sinds 2013 heeft Michiel veelal projecten uitgevoerd in het sociale domein, binnen de aandachtsgebieden sociale zekerheid, participatie en zorg en welzijn.

In 1983 is Michiel gestart bij een voorloper van Panteia: EIM. Daarvoor werkte hij bij de AMRO Bank N.V. en volgde hij een opleiding aan het Nederlands Instituut voor Bank- en Effectenbedrijf te Amsterdam. In de jaren bij EIM en Panteia volgde Michiel diverse (vakgerichte) opleidingen en trainingen.