Paul van der Zeijden

Onderzoeker/adviseur

p.van.der.zeijden@panteia.nl
079-3222207

Paul is senior onderzoeker en projectleider bij Panteia. Hij heeft veel ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek, en met onderzoeksmethodes als diepte-interviews, telefonische enquêtes, internet-enquêtes, etc. Hij heeft zowel ervaring met onderzoek voor nationale opdrachtgevers als voor de Europese Commissie. Paul is actief op o.a. de volgende terreinen: Marktwerking (waaronder mededinging, aanbesteding, staatssteun, e.d.), Financiering van het bedrijfsleven en Monitoring en bedrijfsvergelijking.

Paul is de laatste jaren projectleider van het Nederlandse deel van de Global Entrepreneurship Monitor. Verder is hij projectleider van de NVM-bedrijfsbarometer en de monitor energiebesparende maatregelen utiliteitsbouw. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij verschillende evaluaties, zoals de evaluatie administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip, effectiveness of self- and co-regulation in the context of implementing the AVMS Directive en een verkenning van mogelijkheden Europese specialisatie van dienstverlening van nationale meetstandaardeninstituten.

Paul heeft in 1987 zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. In 2003 heeft hij de post-graduate cursus Industrial Organization met goed gevolg afgerond.