Pieter Fris

Projectmanager

p.fris@panteia.nl
079-3222241

Pieter Fris is Product Specialist Prognoses en Modellen op het gebied van Monitoring en Business Intelligence. Pieter heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar hij de opleiding Algemene Econometrie heeft afgerond. Inmiddels heeft hij veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van en leiding geven aan projecten op het gebied van kwantitatief gericht beleidsonderzoek. In het bijzonder heeft Pieter specialistische kennis van prognose-, verdeel- en voorspelmodellen (‘forecasting models’). Programma’s waar hij veelvuldig gebruik van maakt zijn SAS, STATA, SPSS, Excel en Access.

Pieter heeft in de zorgsector diverse projecten uitgevoerd en de nodige domeinkennis opgedaan. Zo heeft hij systemen opgezet om ziekenhuisstatistieken te verwerken en heeft hij invulling gegeven aan de ontwikkeling van het Transitie Arrangement Jeugdzorg gemeente Flevoland (gezamenlijke gemeenten Flevoland). Hiervoor heeft hij een scenariomodel ontwikkelt om de financiele implicaties van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen m.b.t. de decentralisatie van de jeugdzorg te berekenen. In navolging daarop heeft hij een geavanceerd generiek rekenmodel ontwikkeld voor gemeenten om een kosten-baten analyse te kunnen maken van de decentralisatie jeugdzorg, op basis van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

In de retailsector heeft Pieter aan de basis gestaan van de portal www.detailhandel.info, een website die structuur- en conjunctuurinformatie geeft voor de detailhandel. Daarnaast heeft hij een datasysteem ontwikkeld om koopstroominformatie te kunnen genereren op basis van individuele pintransacties door consumenten (Big Data project).