Sander van der Meulen

Projectmanager

s.van.der.meulen@panteia.nl
079-3222351

Sander van der Meulen is projectmanager in de themagroep Goederenvervoer en Infrastructuur en werkt sinds 2005 bij Panteia. De expertise van Sander ligt voornamelijk in de vervoers- en verkeerssector.

Sander is momenteel veel bezig met projecten gericht op het goederenvervoer over de weg, per binnenvaart of per spoor. Maar ook projecten in het besloten busvervoer en de taxisector behoren tot zijn specialisme.

Sander is actief op het snijvlak van bedrijf en beleid en doet zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Hij was de afgelopen periode onder andere projectleider van verschillende kostprijsvergelijkingen, sectorstudies, toekomstverkenningen, kostenontwikkelingen, de NEA-index, logistieke monitors, veiligheidsonderzoeken en consultancy opdrachten.

Sander heeft gestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies, waar hij de opleiding Logistiek en Economie heeft afgerond.