Servé Hermens

Onderzoeker/consultant

s.hermens@panteia.nl

Servé Hermens is sinds 2021 werkzaam bij Panteia als onderzoeker en consultant op gebied van transport en mobiliteit. Servé is opgeleid als Civiel techneut en heeft een brede interesse in mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, computertechniek en data. Bij Panteia houdt hij zich voornamelijk bezig met verkeersmodellering, monitoring en het verzamelen-, analyseren- en modelleren van data binnen onderzoeken en projecten op gebied van personen- en goederenvervoer. Servé heeft veel ervaring met verkeersdata en verschillende vormen van tooling om deze data te verzamelen, verwerken en te analyseren. Hij heeft deze ervaring opgedaan en toegepast in vele verkeerstudies, zowel op strategisch niveau (zoals MIRT-studies, tracébesluiten en MER) tot operationeel niveau (zoals evaluaties van verkeersmaatregelen en het opstellen van regelscenario’s).

 

Servé is analytisch en kritisch aangelegd en resultaatgericht. Hij verdiept zich graag in de (technische) inhoud en data om hier nuttige informatie uit te halen en die voor een breed publiek toegankelijk te maken. Op basis van deze informatie moeten beleidsmakers de juiste keuzes kunnen maken. Naast adviseur op gebied van transport en mobiliteit heeft Servé ook in de IT gewerkt en ervaring als Test Engineer.