Simon van de Ree

Onderzoeker/adviseur

s.van.de.ree@panteia.nl
079-3222437

Ir. Simon van de Ree is sinds 1991 werkzaam bij Panteia (voorheen NEA), momenteel in de functie van senior consultant Transport & Mobiliteit. Zijn specialisatie betreft de ontwikkeling en toepassing van transport-databases voor het personen- en goederenvervoer, en het toepassen van modellen voor het goederenvervoer. Hij is onder andere betrokken geweest bij de samenstelling van goederenvervoer-databases, zoals de Basisbestanden Goederenvervoer 1998, 2004 en 2011.

Daarnaast is Simon betrokken geweest bij de ontwikkeling en toepassing van diverse goederenvervoermodellen, zoals het binnenvaartmodel. De laatste jaren is hij op goederenvervoergebied betrokken geweest bij diverse BasGoed projecten. In de openbaar vervoer sector heeft hij meegewerkt aan diverse Wroov-light projecten en sinds 2010 aan diverse opeenvolgende onderzoeken naar de OV-studentenkaart, onder meer met het uitvoeren van kwaliteitscontroles.

Simon is afgestudeerd als wiskundig ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. Na militaire dienst was hij werkzaam bij de KLM en een logistiek adviesbureau.