Sonja van der Kemp

Onderzoeker/adviseur

s.van.der.kemp@panteia.nl
079-3222758

Sonja van der Kemp is senior onderzoeker en projectleider op het terrein van Zorg en gezondheid. Ze heeft Voeding en Gezondheid gestudeerd aan Wageningen Universiteit en werkt sinds 2001 bij Panteia. Sonja heeft ervaring met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken, waaronder veel evaluatieonderzoek. Dit zijn zowel beleidsevaluaties, als ook instituutsevaluaties en programma-evaluaties. Ook heeft ze ervaring met het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen en reputatieonderzoek. Thema’s waar ze onderzoek naar deed zijn bijvoorbeeld de medische beroepsgroep, mantelzorg, cliëntervaringen, arbeidsomstandigheden, ziektepreventie, sociale wijkteams, kennisinstituten en duurzame inzetbaarheid.