Tom Grijspaardt

Onderzoeker/adviseur

t.grijspaardt@panteia.nl

Tom Grijspaardt is sinds 2018 werkzaam als onderzoeker en adviseur op gebied van transport en mobiliteit bij Panteia. Hij is betrokken bij een breed scala aan onderzoeksprojecten voor overheidsinstanties (provincies, ministeries, Europese Commissie), bedrijfsleven (brancheorganisaties en bedrijven) en het raakvlak daartussen. Binnen deze projecten houdt Tom zich vooral bezig met het verzamelen en samengbrengen van kennis, het inzichtelijk maken van (toekomstige) ontwikkelingen en de gevolgen daarvan en het opstellen van visiedocumenten. Inhoudelijk richt Tom zich voornamelijk op wegvervoer, technologische ontwikkelingen, milieu en Europees transportbeleid.

 

Tom is opgeleid als historicus aan de Universiteit Utrecht. Met een bachelor- en masterdiploma in (Oude) Geschiedenis beschikt Tom over een grote algemene kennis, een brede kijk en een stevige basis in kritische analyse. Andere sterke punten van Tom zijn het vinden en analyseren van (academische) literatuur en het schrijven en bewerken van inhoudelijke en goed leesbare teksten.