Ton Kwaak

Onderzoeker/adviseur

t.kwaak@panteia.nl
079-3222244

Ton Kwaak (1955) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met specialisatie in wiskundige methoden van economische analyse. Zijn voornaamste activiteiten bij Panteia betreffen bouw en onderhoud van geharmoniseerde databases en informatiesystemen over uiteenlopende economische onderwerpen, waaronder ook de opzet van grootschalige surveys. Voorbeelden van het eerste zijn informatiesystemen over de omvang en structuur van het bedrijfsleven in Nederland, de overige EU lidstaten en partner landen, en enkele niet-Europese landen (Dubai, Marokko, Zuid Afrika). Voorbeelden van het laatste zijn:

Ton heeft ook de opzet van de Consumer Price Index voor Dubai geleid. Daarnaast is hij betrokken bij de opzet en gebruik van econometrische modellen, zowel macro-economische nationale modellen (inclusief sectoraal, grootteklasse en regionaal detail) als internationaal. Een voorbeeld is het PRISMA model, wat wordt gebruikt voor de analyse van de Nederlandse economie op middellange termijn, waarbij het bedrijfsleven simultaan naar sector en grootteklasse is gedetailleerd. Andere voorbeelden zijn modellen voor Zuid Afrika, Tsjechië, en de Verenigde Arabische Emiraten.
Ton werkt in projecten als senior expert en/of projectleider.
Ton Kwaak is lid van de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde en de Erasmus Alumni Vereniging.