Wouter van der Geest

Projectmanager

w.van.der.geest@panteia.nl
079-3222376

Wouter is werkzaam bij Panteia en bekleedt de positie van senior adviseur op het gebied van goederenvervoer. Wouter heeft een excellente kennis van de binnenvaart, het vaarwegennet en de binnenhavens. Eén van Wouter’s eerste werkzaamheden bij Panteia betrof een onderzoek naar de capaciteit van ligplaatsen in Nederland en hoe deze capaciteit vergroot zou kunnen worden door een informatie/reserveringssysteem voor ligplaatsen. Daarna is Wouter bezig geweest met een onderzoek naar de herkomst en grondslagen van havengelden; daarbij heeft hij intensief contact gehad met de Nederlandse Vereniging voor Binnenhavens.

Sindsdien heeft hij zich met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de binnenvaart bezig gehouden. Wouter is een expert op het gebied van transportmodellen en kostenstructuren van alle vervoersmodaliteiten. Zo heeft hij twee jaar geleden de Middellange Termijn voorspellingen ontwikkeld voor de binnenvaart – en afgelopen jaar herzien – en heeft hij een sterke betrokkenheid gehad bij de NMCA 2017 door de Capaciteitsanalyse sluizen mjet behulp van SIVAK uit te voeren. In hetzelfde kader is hij bezig geweest met het opstellen van een verklaringsmodel voor de vlootsamenstelling in de binnenvaart. Baanbrekend was het creëren van een multimodaal terminal model, dat de marktpotentie van inland terminals in kan schatten en witte vlekken in het netwerk kan identificeren. Eveneens baanbrekend, maar dan op het onderwerp verduurzaming, was de ondersteuning die Wouter geleverd heeft bij de succesvolle CEF-aanvraag voor de emissieloze binnenvaartschepen ‘Port-liner’. Wouter heeft conform de Europese MKBA-methodiek een businesscase en een maatschappelijke kosten-batenanalanalyse opgesteld, waarmee uiteindelijk het subsidiabele bedrag vastgesteld kon worden.

Ook heeft Wouter relevante ervaring in de regio: hij is betrokken (geweest) bij het adviseren van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Gelderland en Overijssel ten aanzien van hun beleid op het gebied van goederenvervoer (over water). Daarbij zijn voor de provincies Flevoland en Friesland ook maatschappelijke kosten-baten analyses uitgevoerd. Ook heeft hij de gemeentelijke havensamenwerkingen Port of Zwolle en Frisian Ports geadviseerd ten aanzien van hun positionering en beleid.