Analyse van de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden in de transportsector

gepubliceerd: 11-10-2018

De EC (Joint Research Centre (JRC) en DG MOVE) hebben Panteia en PwC een studie uitbesteed waarin de werkgelegenheid in de transportsector is geanalyseerd vanuit verschillende gezichtspunten, en door middel van een verscheidenheid van benaderingen.

 

De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:

• Opkomend probleem: vergrijzende beroepsbevolking. De komende jaren gaan grote cohorten met pensioen. Rond 2020 vallen serieuze problemen op dit vlak te verwachten, met name in het weg-, spoor- en waterwegenvervoer en voor specifieke beroepen in alle subsectoren.

• Er dreigt een tekort aan geschoolde werknemers te ontstaan voor meerdere transportberoepen. Dit wordt meestal niet veroorzaakt door een gebrek aan opleidingscapaciteit. Integendeel, landen melden onbenutte capaciteit. Toekomstige tekorten moeten vooral worden aangepakt door het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de beroepen. Relevant detail daarbij is dat diverse relevante opleidingen wel 5 of 6 jaar duren. De studiekeuze van huidige studenten is dus al van groot belang.

• De noodzaak van aanpassing aan technologische veranderingen met name met betrekking tot de overgang naar een kennisintensieve sector kan een barrière zijn die overheidsinterventie rechtvaardigt.

• Out-of-the-box acties zijn nodig om discrepanties op de vervoer arbeidsmarkt te verminderen. Een multi-dimensionale aanpak waarbij alle relevante organisaties betrokken zijn, is vereist.

• Naast overheden op verschillende niveaus, ligt ook een belangrijke rol weggelegd voor de sociale partners, eveneens op verschillende niveaus.

• Het aandeel mannelijke werknemers in alle transportsectoren groter is dan in de rest van de economie. Deze segregatie uit zich zowel horizontaal (in transportsectoren zijn relatief meer mannelijke werknemers te vinden dan in andere sectoren) en verticaal (carrièremogelijkheden voor vrouwen zijn beperkt). Vrouwen zijn voornamelijk ondervertegenwoordigd in technische banen (bijvoorbeeld chauffeurs) en ongeveer evenredig vertegenwoordigd in kantoorbanen die goede carrièremogelijkheden bieden. Vrouwen kunnen deze carrièremogelijkheden echter niet goed benutten, doordat zij ondervertegenwoordigd zijn in topposities.

• Tot slot zijn betere gegevens nodig voor het ontwikkelen, monitoren, evalueren en aanpassen van arbeidsmarktbeleid. Op dit moment zijn er op Europees maar vaak ook op nationaal niveau onvoldoende statistische gegevens en vergelijkende analyses over de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden voor de verschillende vervoerswijzen beschikbaar.

Het rapport 'Analysis of the trends and prospects of jobs and working conditions in transport' bevat aanvullende specifieke beleidssuggesties voor de belangrijkste transport modes.

In Nederland heeft Panteia in opdracht van de Human Capital Tafel Logistiek de opdracht gekregen dergelijke gegevens boven tafel te krijgen.

 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00