Arbeidsmarktanalyse: Het WUR-onderwijs en de vraag naar data science competenties

gepubliceerd: 02-11-2020

Is er behoefte aan WO-afgestudeerden met data science competenties en WUR inhoudelijke kennis op de (potentiële) arbeidsmarkt? Voldoet het bestaande data science onderwijs aan de arbeidsmarktvraag? Is er behoefte aan een nieuwe masteropleiding Data science en zo ja met welke inhoud? Dit zijn de vragen waar Wageningen University & Research eerst antwoord op wilde zodat zij tot een goed onderbouwd besluit konden komen over het wel of niet opzetten van een nieuwe master en/of intensivering van data science in het bestaande onderwijsaanbod.

Aanpak

Om antwoord op bovenstaande vragen te krijgen ging Panteia heel precies per WUR opleidingsdomein na in hoeverre data science competenties in de afgelopen jaren in relevante vacatures zijn gevraagd. Hiermee kreeg de WUR zicht op de vraag naar specifieke data science competenties uitgesplitst naar opleidingsdomein, functie en regio. Een aparte analyse is uitgevoerd om de ‘expliciete vraag’ naar de combinatie van data science competenties met WUR-inhoudelijke competenties in vacatures na te gaan. In aanvulling hierop zijn expertinterviews en is een documentenstudie uitgevoerd.

Eindresultaat

De onderzoeksresultaten tonen aan dat werkgevers nu en in de toekomst behoefte hebben aan WO-afgestudeerden die zowel beschikken over goede data science competenties als WUR inhoudelijke domein kennis. Dat laatste is belangrijk om de gevonden data-gegevens goed te kunnen duiden.

Naast een eindrapportage met advies over het wel of niet opzetten van een nieuwe master is er een aparte memo opgeleverd over de voor- en nadelen voor een mogelijke intensivering van het data-science onderwijs.

 

U vindt hier de samenvatting van de eindrapportage. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00