Arbeidsmarktmonitor 2019

gepubliceerd: 11-10-2019

Voldoende goed opgeleid personeel blijft een grote uitdaging voor de logistieke sector. De sector biedt carrièrekansen aan huidig en toekomstig personeel!

 

Het vervolg op het arbeidsmarktonderzoek van Panteia uit 2016, de arbeidsmarktmonitor 2019, laat zien dat er een onverminderde vraag naar logistiek personeel blijft maar gaat afnemen nu het tempo van economische groei afvlakt. De sector blijft aantrekkelijk voor studenten en werkzoekenden. Niet alleen biedt ze nu goede kansen op een vaste baan, maar anders dan in andere sectoren blijft dat ook zo.

Flinke toename instroom van WO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt
De instroom in het WO zal de komende jaren flink groeien. Dat geldt des te meer voor de instroom in het WO in de meest op de logistiek gerichte opleidingen. De instroom in het MBO blijft vrijwel op hetzelfde niveau. Dit geldt ook voor de omvang van de eerstejaars instroom in het HBO. Het blijft van belang uitval tijdens de opleiding tegen te gaan.

De arbeidsmarktinstroom van gediplomeerden uit het WO zal in de periode 2018-2023 met gemiddeld zo’n 4% per jaar toenemen. De groei van de instroom vanuit het HBO en MBO blijft daarbij achter. Vanuit het HBO groeit de instroom met gemiddeld ruim 1% per jaar. De arbeidsmarktinstroom vanuit MBO-3/4 blijft vrijwel op hetzelfde niveau.

Biedt de arbeidsmarkt perspectief?
De perspectieven verschillen binnen de niveaus. Op MBO-niveau is bijvoorbeeld wel veel vraag naar werkvoorbereiders/planners en inklaringsagenten en expediteurs. Net afgestudeerde Mbo’s hebben weinig kans op een managersfunctie en ook de kansen voor scheepswerktuigbouwkundigen en logistiek vakexperts zijn in 2023 slecht. Ten opzichte van de voorspellingen voor 2022 vanuit het in 2018 uitgevoerde onderzoek nemen de kansen voor opgeleiden voor de functies dek officieren en loodsen en transportplanners wat toe.

Op HBO-niveau is alleen de prognose van de kansen voor logistici bij de overheid zwak en voor alle andere beroepen zijn ze positief. Ten opzichte van de voorspellingen voor 2022, zijn de vooruitzichten voor opgeleiden voor het beroepen dek officieren en loodsen iets verbeterd.

Op WO-niveau zijn de kansen over het hele spectrum op zijn minst redelijk. Ten opzichte van de vorige prognose zijn de kansen voor de verschillende beroepen vergelijkbaar.

Vraag naar hoger logistiek personeel zal in de komende 5 jaar geleidelijk afnemen
Het aantal vacatures zal in de komende periode, 2018-2023 (cijfers zijn beschikbaar tot 2018) afnemen van bijna 38.000 in 2018 tot zo’n 34.000 in 2023. D ontwikkeling ervan blijft hiermee achter bij de verwachting van de afgelopen jaren. Dit is vooral het gevolg van de wereldwijde handelsbeperkingen die opgeworpen worden en een negatief effect hebben op de export. Het niveau van het aantal vacatures in 2018 is echter hoger dan verwacht. Dit komt  door de gunstige economische ontwikkeling in het afgelopen jaar. Daarnaast is het beeld dat werkgevers meer moeite doen om personeel vast te houden. 

Focus vanuit de topsector
Vanuit de Topsector en de Human Capital Tafel Logistiek blijft er extra aandacht voor meer uitstroom, doorstroom en zij-instroom van personeel. Door gerichte imagocampagnes en lesprogramma’s voor het primair en voortgezet onderwijs wordt de jonge generatie enthousiast gemaakt voor de mogelijkheden die de sector biedt. Door de triple helix van onderwijs, overheid en bedrijfsleven wordt nauw samengewerkt aan maatschappelijke uitdagingen in nieuwe en wisselende publiek-private samenwerkingsverbanden zoals het KennisDC Logistiek. Daarnaast wordt verder gebouwd aan een innovatieve, flexibele kennisinfrastructuur door focus op onderwijsvernieuwing door bijvoorbeeld Serious gaming en continue ontwikkeling van personeel door inzet van learning communities.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot mw. drs. Yolande de Heus, Programma Manager Human Capital Topsector Logistiek: yolande.deheus@topsectorlogistiek.nl

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00