Arbeidsmarktmonitor 2020: na crisis herstel en vraag naar HBO'ers blijft

gepubliceerd: 13-10-2020

Het vervolg op het arbeidsmarktonderzoek van Panteia uit 2016, de arbeidsmarktmonitor 2020, laat zien dat de vraag naar logistiek personeel tot en met 2019 bleef groeien, maar dat deze groei de komende 2 jaar zal omslaan in een flinke krimp. Het arbeidsmarktperspectief is niet onverdeeld negatief: voor HBO-gediplomeerden is en blijft het perspectief gunstig. Groei van het aantal HBO-studenten blijft nodig.

De in de vorige Arbeidsmarktmonitor verwachte krimp op de lange termijn valt op de korte termijn door corona zwaarder uit. Het aantal vacatures zal in de komende periode, 2019-2024, (cijfers beschikbaar tot 2019) afnemen van ruim 41.000 in 2019 tot bijna 38.000 in 2024. In 2021 is de krimp in de arbeidsmarktvraag het grootst, met een inkrimping tot 30.000 vacatures. Daarna treedt herstel op, met een inhaalslag van 39.000 vacatures in 2022, en gemiddeld 38.000 vacatures per jaar in 2023 en 2024.

Arbeidsmarktperspectief: gunstig op HBO-niveau, minder gunstig op MBO- en WO-niveau
Als gevolg van de impact van het COVID-19 virus op de economie en werkgelegenheid, zijn de prognoses voor alle opleidingsniveaus en beroepen pessimistischer dan in de arbeidsmarktmonitor 2019. Voor werkgevers betekent dit dat ze gemakkelijker aan goed opgeleid personeel kunnen komen.

Het gunstigst voor studenten is het perspectief op HBO-niveau, waar het algehele beeld zeer positief is. Er is vooral veel vraag naar HBO-gediplomeerde managers, inkopers, logistiek vakexperts, werkvoorbereiders en transportplanners. Hun arbeidsmarktkansen zijn zeer goed in 2024. 

Op MBO-niveau is het arbeidsmarktperspectief minder gunstig. Vooral de kansen voor MBO-gediplomeerde managers en logistiek vakexperts zijn in 2024 slecht. Het beeld is gunstiger voor werkvoorbereiders, transportplanners en inklaringagenten en expediteurs, die in 2024 wel een gunstig perspectief hebben.

Op WO-niveau zijn de kansen voor de meeste beroepen op zijn minst redelijk. Transportplanners, luchtverkeersleiders, en managers kunnen een gunstige arbeidsmarkt tegemoet zien in 2024. Minder positief zijn de kansen voor inklaringsagenten en expediteurs.

Blijvende toename instroom van WO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt
De instroom in de op de logistiek gerichte opleidingen in het WO zal de komende jaren flink blijven groeien. Ook de instroom in het MBO groeit maar wel beperkt. De omvang van de eerstejaars instroom in het HBO neemt juist af en zou weer moeten groeien. Ongeacht opleidingsniveau blijft de uitval hoog. Het blijft van belang deze uitval tijdens de opleiding tegen te gaan.

De arbeidsmarktinstroom van gediplomeerden uit het WO zal in de periode 2016-2024 licht toenemen. Vanuit het MBO en HBO neemt de instroom licht af. Deze verschuivingen zijn klein en al met al blijft de arbeidsmarktinstroom op alle opleidingsniveaus nagenoeg hetzelfde.

Skills in vacatures: Aandacht voor professionele vaardigheden en soft skills
Een vergelijking tussen 2017 en 2019 laat zien dat werkgevers selectief zijn in de skills waarnaar zij vragen in hun vacatures. Zij benadrukken vooral skills die zwaar tellen voor de beoefening van het beroep waarvoor zij adverteren, de professionele vaardigheden. Een stevige vakinhoudelijke basis blijft daarmee essentieel voor werkzoekenden. Maar ook soft skills, zoals ‘communicatie’, ‘motivatie’ en ‘werken in groepsverband’ zijn belangrijk voor werkgevers. Zo maakt houding ook het verschil in de match tussen werkgever en (potentiële) werknemer.

 

Bron: Topsector Logistiek

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00