Arbeidsmarktonderzoek en Sectoranalyse openbare apotheekbranche

gepubliceerd: 17-11-2021

Voor de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken heeft Panteia het Arbeidsmarktonderzoek en de Sectoranalyse van de openbare apotheekbranche uitgevoerd. Van belang is dat apotheken over voldoende teamleden beschikken die met kennis van zaken en plezier in het werk uitstekende farmaceutische zorg verlenen. Het arbeidsmarktonderzoek en de sectoranalyse laten zien hoe het met het personeel in de openbare apotheken staat. 


Achtergronden van de onderzoeken waren ontwikkelingen zoals toenemende zorgkosten, de groeiende rol van zorgverzekeraars, maar ook de samenstelling en (geestelijke) gezondheid van de bevolking. Dit is voelbaar aan de balie en op de werkvloer. In het arbeidsmarktonderzoek wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor apothekers, apothekersassistenten en de overige leden van het apotheekteam. Het beschrijft de ontwikkeling van de aantallen openbare apotheken, de aantallen apothekers, apothekersassistenten en overige personeelsleden die er werkzaam zijn, de stromen aan personeel, de ontwikkeling van de aantallen vacatures en een aantal andere kengetallen zoals het ziekteverzuim. Het rapport bevat een uitgebreide bijlage met kerncijfers per KNMP-district.
 

In de sectoranalyse zijn de huidige en toekomstige knelpunten en uitdagingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers in de branche Openbare Apotheken in kaart gebracht. Het gaat zowel in op gezondheid en vitaliteit, op goed werkgeverschap, op ontwikkelen en opleiden als op de mate waarin het personeel de eigen regie op de loopbaan pakt. Dit levert een aantal aanbevelingen op. Op basis van daarvan wordt vanuit SBA een subsidieaanvraag in het kader van de MDIEU-regeling ingediend.


De rapporten vormen samen een goede basis voor Cao-partijen, werkgevers en de SBA om initiatieven en een actieplan te ontwikkelen gericht op het personeels- en organisatiebeleid. 

De MDIEU-sectoranalyse is één van de negen sectoranalyses die Panteia in verschillende sectoren in het kader van de MDIEU-regeling uitgevoerd heeft of uitvoert.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00