Binnenvaart peinst er niet over dure biobrandstof te bunkeren

gepubliceerd: 14-06-2021

Schippers gaan massaal in het buitenland bunkeren als ze in Nederland alleen nog blends met biobrandstoffen kunnen krijgen. Volgens Panteia is dit zogenoemde bunkertoerisme geen fabeltje. Tot maar liefst 83% van het bunkervolume zou kunnen wegvloeien naar het buitenland.

Ruim 80% van de Nederlandse binnenvaartondernemingen is actief in internationaal vervoer. Deze schepen varen regelmatig in het buitenland en kunnen zodoende eenvoudig ‘goedkoop’ over de landsgrens bunkeren. ‘Het ligt voor de hand dat bij bevrachtingskantoren extra druk uitgeoefend gaat worden voor reizen richting Gent/Antwerpen of Duisburg, teneinde goedkope brandstof te kunnen bunkeren’, aldus Panteia.

80 euro duurder
Eerder werd al duidelijk uit een enquête van de belangenorganisatie van bunkerbedrijven NOVE, dat het grootste deel van de Nederlandse schippers geen cent extra over heeft voor het bunkeren van biobrandstoffen. Panteia gaat uit van een prijsstijging van 80 euro per kuub vanaf 2022. Bunkerstations kunnen vanaf volgend jaar zelf FAME en het duurdere HVO bijmengen, of ervoor kiezen om hun bijmengverplichting af te kopen. In beide gevallen zorgt dat voor extra kosten voor de klant.

Minder CO2
Bijmenging van uit plantaardige grondstoffen vervaardigde biodiesel zorgt voor een scherpe daling van de CO2-uitstoot. De Nederlandse overheid wil dat het aandeel van hernieuwbare brandstoffen volgend jaar tenminste 16,4% is. Op een totaal van 3,1 miljoen ton CO2-uitstoot door de binnenvaart zou dit een besparing van 400.000 ton CO2 opleveren. Panteia zegt echter te verwachten dat de totale CO2-uitstoot van de Europese binnenvaart juist zal toenemen, als de bijmengverplichting alleen in Nederland wordt ingevoerd. Dat zou komen doordat schepen goedkopere fossiele gasolie blijven bunkeren en daarvoor extra kilometers gaan omvaren.

Omzet stort in
Panteia concludeert dat de inkomsten van Nederlandse bunkerstations zullen teruglopen van 390 miljoen euro per jaar naar 70 tot 80 miljoen euro per jaar.

Henk Wolthaus heeft namens NOVE aan minister Cora van Nieuwenhuizen gevraagd de invoerdatum van 1 januari 2022 van tafel te halen. Zover wilde de minister echter niet gaan. Wel wil ze samen met partijen in de sector een voorstel opstellen voor verantwoorde bijmenging in de binnenvaart.

Onlangs heeft de Tweede Kamer de minister verzocht onderzoek te laten doen naar de eventuele nadelige technische storingen als gevolg van het gebruik van biobrandstoffen in scheepsmotoren. Daarbij heeft een Kamermeerderheid de minister gevraagd handhaving van de bijmengverplichting achterwege te laten zolang niet is bewezen dat biobrandstof geschikt, duurzaam en veilig is.

 

Lees de Engelse versie hier

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00