CEDEFOP-richtlijnen voor analyse van vaardigheidseisen

gepubliceerd: 30-06-2021

Het is van cruciaal belang om acties te ontwikkelen die voortbouwen op de positieve invloed van technologische verandering op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd de ongewenste negatieve effecten verminderen. Analyse van big data en toepassingen van kunstmatige intelligentie kunnen daarbij helpen. Zij vormen een rijke bron van informatie over hoe technologische veranderingen de arbeidsmarkten en de vraag naar vaardigheden zullen beïnvloeden. Daarom ontwikkelde CEDEFOP praktische gidsen om bij te dragen aan de analyses die hiervoor nodig zijn.

In het midden van de aanhoudende vierde industriële revolutie, wordt werk hervormd door kunstmatige intelligentie en andere opkomende technologieën. Voorspellingen wijzen op toenemende automatisering en vervanging van werknemers. Het ontwerpen van een actief competentie- en vaardighedenbeleid wordt daardoor essentieel. De drie gidsen van Cedefop waar Panteia als onderdeel van een consortium aan bijdroeg, zijn bedoeld om analisten en beleidsmakers te informeren over de aanpassingen van de arbeidsmarkt aan de onvermijdelijke technologische veranderingen en over de analyse van de vraag naar vaardigheden.

De eerste praktische gids concentreert zich op conventionele methoden voor het ontwikkelen van kennis over vaardigheden met behulp van or enquêtes en prognoses, inclusief een checklist met problemen met betrekking tot technologische verandering waarmee een analist rekening moet houden voordat die aan de slag gaat met econometrische voorspellingsmodellering van de vraag naar competenties/vaardigheden.

Het zwaartepunt van de tweede gids betreft geautomatiseerde methoden voor kennis over competenties en vaardigheden, zoals big data en AI-gestuurde analyses. De gids schetst hoe geautomatiseerde methoden voor anticipatie op vaardigheden worden toegepast, met behulp van tools die werken op basis van AI en big data. De gids laat ook zien hoe dergelijke tools essentiële informatie over de vraag naar vaardigheden en inzicht in toekomstgerichte technologieën kunnen ophalen uit algemeen toegankelijke bronnen zoals online vacatures, via gegevens over octrooiaanvragen en zelfs Wikipedia-artikelen.

De derde gids gaat over methoden voor toekomstverkenning op het gebied van technologie en vaardigheden, inclusief een beschrijving van het ontwerpen van effectieve workshops die vaak worden gebruikt bij dergelijk onderzoek.

De praktische handleidingen zijn te vinden op de CEDEFOP-website

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00