Contant geld nog altijd breed geaccepteerd

gepubliceerd: 16-12-2020

In het eerste kwartaal van 2020 brak zowel in Nederland als wereldwijd het coronavirus uit. Om te achterhalen hoe winkeliers momenteel omgaan met contant geld als betaalmiddel, heeft Panteia op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) een telefonisch onderzoek uitgevoerd naar de acceptatie van de verschillende betaalmiddelen door winkeliers.

Uit het onderzoek onder ruim duizend winkeliers blijkt dat consumenten in de meeste winkels nog steeds de keuze hebben hoe zij hun aankopen willen afrekenen. 92% van de winkeliers laat weten meer dan één betaalmiddel te accepteren. Contant geld is nog altijd het meest geaccepteerde betaalmiddel onder winkeliers (96%), al loopt de acceptatie de afgelopen jaren wel geleidelijk terug. Tegelijkertijd is het aantal winkels dat de pinpas als betaalmiddel accepteert het afgelopen jaar sterk toegenomen (92% nu versus 87% in 2019).

Twee op de drie winkeliers heeft de voorkeur voor de pinpas als betaalmiddel. Het gaat hier met name om de grootschalige detailhandel en pompstations. Winkeliers uit deze twee sectoren zijn ook het meest actief in het aanmoedigen van hun klanten om met de pinpas te betalen (respectievelijk 62% en 50%). Dit gebeurd doorgaans door middel van stickers, bordjes of posters en/of door het kassapersoneel te laten vragen of men met de pinpas wil betalen. De voornaamste redenen om te kiezen voor pin zijn veiligheid en gemak. Ook de tijdelijke sluiting van een deel van de afstortautomaten is mogelijk van invloed op deze voorkeur.

Acceptatiebeleid tijdens corona
Ruim twee derde van de winkeliers laat weten het acceptatiebeleid van contant geld niet te hebben aangepast sinds de uitbraak van het coronavirus. 18% geeft aan consumenten te ontmoedigen om met contant geld te betalen. Dit betreft vooral de sectoren grootschalige detailhandel (25%) en pompstations (27%). 3% accepteert nog altijd contant geld, maar heeft wel de aanneemwijze van contant geld aangepast, bijvoorbeeld door het geld op de toonbank neer te leggen. Nog eens 2% laat weten contant geld over het algemeen accepteren, maar de acceptatie sinds corona (tijdelijk) stopgezet te hebben. Angst voor de verspreiding van het coronavirus via contant geld wordt door de winkeliers als belangrijkste reden genoemd om het acceptatiebeleid aan te passen.

Toekomstverwachtingen
De winkeliers is ook gevraagd naar hun verwachtingen voor de acceptatie van contant geld op de langere termijn. Verwacht wordt dat de acceptatie geleidelijk zal teruglopen. Van de winkeliers die nu nog contant geld accepteren, denkt 3% hier binnen twaalf maanden mee te stoppen. Indien ze dezelfde inschatting maken voor de komende vijf jaar, dan verwacht 9% tegen die tijd geen contant geld meer te zullen accepteren. Het betreft hier vooral ondernemers uit de sectoren ambulante handel (11%) en horeca (14%).

Geïnteresseerd in de bijbehorende rapportage? Klik dan hier.

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00