Corona Impact Scanner door Panteia

gepubliceerd: 27-03-2020

De Corona-crisis heeft forse economische impact. Deze impact verschilt sterk per sector al wordt wel duidelijk dat veel sectoren hard zullen worden geraakt.

Ondernemers zien hun inkomsten zeer sterk teruglopen en proberen het hoofd boven water te houden. De overheid neemt ongekende maatregelen om ontslagen en faillissementen als gevolg van de crisis te voorkomen.

Om ondernemers te kunnen helpen is er nu behoefte aan actuele informatie en regelmatige updates over de ontwikkelingen in de tijd. Er is behoefte aan specifieke informatie per sector/branche.

Actuele vragen zijn o.a.:

 • Hoe hard worden ondernemingen en de branches als geheel geraakt door de corona-crisis (in termen van omzetverlies en evt. extra (on)kosten)?
 • Welke kosten kan men besparen, welke maatregelen neemt men en in welke mate maakt men gebruik van door de overheid geboden ondersteuning?
 • Welke zorgen hebben ondernemers ten aanzien de nabije toekomst en wie/wat kan hen hierbij helpen?

Het is de hoop en verwachting dat we de Coronacrisis zullen kunnen bezweren. Vanaf dat moment zal ook de economie weer kans krijgen om te herstellen. Vragen op dat moment zijn:

 • Zien we weer toename van de omzet (in verhouding tot vorige maand en in verhouding tot een ‘normale maand’ of de vergelijkbare maand in het vorige jaar)?
 • In hoeverre worden (kostenbesparende)maatregelen en gebruik van (overheids-) ondersteuning weer teruggedraaid/afgebouwd?
 • Welke kansen biedt deze situatie? Commercieel en voor de interne bedrijfsvoering?

Wat kan Panteia op dit moment voor u doen?

Panteia brengt voor een (groot) aantal branches op kwartaalbasis omzetgegevens (en werkgelegenheid) in kaart. Deze omzetmonitoren zijn gebaseerd op CBS (micro)data, o.a. btw-gegevens en zijn daardoor zeer precies en gedetailleerd. De CBS data worden elk kwartaal gepubliceerd. Omzetcijfers over het eerste kwartaal 2020 komen eind juni beschikbaar.

Op dit moment is er echter ook behoefte aan meer actuele en frequentere informatie. Panteia heeft zeer veel ervaring met marktonderzoek onder bedrijven in een groot aantal branches en heeft daarom een ook een enquêteonderzoek ontwikkeld waarmee we nu snel (iedere 2 weken) gedetailleerd inzicht kunnen verschaffen in de impact van de crisis en het sentiment bij ondernemers. Panteia kan dat verbijzonderen naar sector/branche en bedrijfsgrootte (en eventueel regio).

Hoe gaat het in z’n werk?

Enquêteonderzoek

 • Panteia heeft een standaard vragenlijst ontwikkeld die in alle branches kan worden ingezet. Aan de vragenlijst kunnen branche specifieke vragen worden toegevoegd met betrekking tot de huidige situatie.
 • We werken voor en met brancheorganisaties. Via de brancheorganisaties willen we in contact komen met ondernemers en hen vragen om mee te werken aan het onderzoek. Daar waar we dat nu doen is de bereidheid van ondernemers groot.
 • We herhalen dit onderzoek elke 2 weken om zo goed de trends te kunnen laten zien. In een later stadium kan deze frequentie waarschijnlijk terug naar eens per maand.
 • De kosten voor de enquête op basis van de vragenlijst bedragen EUR 3.000 excl. BTW voor de eerste meting en EUR 1.500 excl. BTW voor iedere vervolgmeting. Voor aanvullend maatwerk (extra enquêtevragen en/of speciale rapportagewensen of aanvullende telefonische interviews) worden aanvullende kosten gerekend.

Omzetmonitor

 • Panteia koppelt uw ledenlijst aan de CBS omzet-microdata zodra deze beschikbaar komt. Op die manier leggen we een relatie tussen recent behaalde omzetcijfers (laatste kwartaal) en de vergelijkbare omzetcijfers (kwartalen) uit voorgaande jaren.
 • De kosten voor de CBS kwartaaldata rapportage (omzetmonitor) bedragen EUR 2.500 excl. BTW per kwartaal.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00