COVID-19 heeft enorme gevolgen gehad voor werknemers in de EU-vervoersector en hun arbeidsomstandigheden

gepubliceerd: 28-06-2021

Panteia is verheugd te kunnen meedelen dat de eerste thematische briefing over vervoerswerknemers uit onze studie "Relaunching transport and tourism in EU after COVID-19" is gepubliceerd. Deze studie is uitgevoerd in samenwerking met de Università degli Studi Roma Tre en Polis voor het Europees Parlement.

Deze thematische briefing biedt de Commissie vervoer en toerisme (TRAN) van het Europees Parlement een overzicht van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de werknemers in het vervoer in de EU en hun arbeidsomstandigheden, en bevat beleidsaanbevelingen om de uitdagingen die uit de crisis voortvloeien, aan te pakken.

De belangrijkste bevindingen van de briefing zijn:

  • COVID-19 heeft een enorme impact gehad op de vervoerssector, waardoor naar schatting 2,3 miljoen werknemers in de Europese Unie het risico lopen hun baan te verliezen.
  • Elke subsector van de vervoersarbeidsmarkt wordt opgeroepen om de uitdagingen aan te pakken die door de pandemie zijn ontstaan en verergerd; variërend van het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de werknemers tijdens de werkzaamheden, het aanpakken van kwesties in verband met de arbeidsbescherming, het waarborgen van de repatriëring van gestrande werknemers in het buitenland, zoals zeevarenden, en het zorgen voor een zo snel mogelijk herstel van de reisindustrie.
  • De maatregelen op EU-niveau zijn erop gericht de continuïteit van het grensoverschrijdend vervoer te waarborgen en tegelijkertijd de verspreiding van het virus tegen te gaan, voornamelijk door richtsnoeren te verstrekken, groene rijstroken in te voeren en de grensoverschrijding van grensarbeiders te vergemakkelijken.
  • De nationale reacties waren er vooral op gericht de werknemers en de sector financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld via tijdelijke belastingvrijstellingen en leninggaranties, en door de administratieve lasten van de vervoerssector te verlichten.

De algemene aanbevelingen zijn erop gericht de vervoerssector nieuw leven in te blazen en aantrekkelijker te maken door betere arbeidsvoorwaarden te scheppen en de regels in de lidstaten te harmoniseren.
 

Lees het rapport hier

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00