Cultuur, recreatie en persoonlijke diensten het hardst geraakt door de coronacrisis.

gepubliceerd: 20-05-2020

De wereld – en daarmee Nederland – is geraakt door het coronavirus.

Dat is in de eerste plaats een gezondheidscrisis, die echter ook grote economische gevolgen heeft. Het CPB heeft de macro-economische invloed van het coronavirus op de economie in 2020 en 2021 in vier scenario’s gekwantificeerd. In alle scenario’s wordt de economie hard geraakt, het bbp krimpt in 2020 met -1,2% in scenario 1, tot -7,7% in scenario 3. In het zwaarste scenario zal er ook in 2021 nog een krimp van het bbp van -2,7% optreden. Behalve in het lichtste scenario is de neergang dieper dan in de Grote Recessie van 2008/2009.

Panteia heeft de macro-economische CPB-scenario’s nader gedetailleerd naar sector, regio en grootteklasse, om te zien waar de hardste klappen vallen. Cultuur, recreatie en persoonlijke diensten (zoals sport, kappers) worden het hardst geraakt: zelfs in het lichtste scenario 1 krimpt de toegevoegde waarde in 2020 met -11,25%. Ook de sector handel, vervoer en horeca en de zakelijke diensten (vooral de niet-specialistische zakelijke diensten, waaronder uitzendbureaus, reisbureaus) krijgen met aanzienlijke productiedalingen te maken, evenals landbouw, bosbouw en visserij en de industrie. De sectoren verhuur en handel van onroerend goed, nutsbedrijven, financiële dienstverlening en de bouw ondervinden ook negatieve effecten, maar naar verhouding beperkt.

De sectoren delfstoffenwinning, overheid, zorg en de informatie- en communicatiesector worden in termen van toegevoegde waarde niet of beperkt geraakt door de coronacrisis. De effecten van de coronacrisis op de sectorale werkgelegenheid volgen globaal die op de toegevoegde waarde.

Regionaal bezien, worden de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland en Limburg in 2020 het sterkst getroffen (vergelijk Figuur S.1). In Flevoland speelt het grote aandeel van handel, vervoer en horeca een rol, in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg het grote aandeel van de industrie.

Figuur S.1 invloed coronacrisis op de groei van de toegevoegde waarde per provincie, 2020 en 2021, scenario 4 (in %-punt)

In 2021 is vrijwel overal enig herstel, behalve in scenario 4: in dat scenario is de groei in alle provincies ook in 2021 negatief.

In 2020 is de ontwikkeling van de toegevoegde waarde voor zowel mkb als grootbedrijf in de business economy in elk scenario negatief; het mkb wordt harder getroffen dan in het grootbedrijf. Het beeld dat het mkb een sterkere daling doormaakt dan het grootbedrijf is in de meeste sectoren terug te vinden. Bedrijven stemmen hun werkgelegenheid zo goed mogelijk af op de productie. Verdere krimp kan voor de kleinste bedrijven echter niet haalbaar blijken. Als ze daardoor moeten sluiten, kan de ontwikkeling voor het kleinbedrijf ongunstiger blijken dan hier is aangegeven.

 

Bekijk hier het rapport. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00