De nieuwste resultaten van Access to Finance Survey (SAFE) zijn gepubliceerd: "Survey on the access to finance of enterprises (SAFE) Analytical Report 2021"

gepubliceerd: 23-11-2021

Het rapport geeft uitgebreid inzicht in de toegang tot financiering van het bedrijfsleven – zowel het MKB en grote bedrijven - in de periode april - september 2021. De monitor omvat 36 landen. Naast Nederland, de overige Lidstaten van de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, IJsland, Kosovo, Montenegro, Servië, Macedonië, Turkije en Verenigd Koninkrijk. Sinds 2014 wordt deze monitor 2 keer per jaar uitgevoerd door Panteia en Global Data Collection Company (GDCC).

 

Sinds 2008 monitoren de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie (EC), de toegang van het bedrijfsleven tot financiering. De monitor biedt inzicht in de financieringscondities voor zowel het MKB als grote bedrijven en is toegespitst op de actuele economische situatie.

 

De SAFE survey wordt twee keer per jaar gehouden:

  • in het voorjaar de zogenoemde ‘ECB wave’ in het Eurogebied
  • in het najaar de zogenoemde ‘Common wave’ in alle 27 EU Lidstaten plus enkele extra landen

SAFE gaat in detail in op:

  • de financiële situatie, groei, innovativiteit en de behoefte aan externe financiering van het bedrijfsleven
  • het gebruik van externe financiering en interne middelen
  • ervaringen met het gebruik van verschillende financieringsvormen
  • de redenen om specifieke financieringsmiddelen te gebruiken
  • de visie van bedrijven op de beschikbaarheid van verschillende financieringsvormen
  • verwachtingen ten aanzien de toekomstige financieringsbehoefte

Het veldwerk wordt uitgevoerd door GDCC. Panteia’s rol in het project is drieledig: de overall projectcoördinatie, het opstellen van het zogenaamde ‘analytical report’ bij de ‘common waves’, en het leveren van statistische achtergrondinformatie.

 

Zie de website van de Europese Commissie en van de Europese Centrale Bank (ECB) voor meer informatie over de SAFE en de voorgaande rapporten.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00