Economie veert terug na zware recessie in 2020

gepubliceerd: 06-10-2021

In maart publiceerde het CPB een eerste verkenning voor de economische ontwikkeling tot en met 2025. Hierbij zijn de tweede coronagolf en de harde lockdown sindsdien meegenomen. Het CPB is optimistisch over de economische groei in 2021 en volgende jaren: de economie veert terug na de zware recessie in 2020. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid heeft Panteia onderzocht hoe dit uitpakt voor de sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven. Enkele belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • De meeste sectoren veren mee met het macro-economisch herstel. Uitzonderingen zijn:
    • Cultuur, recreatie en overige diensten, die zelfs in 2025 niet op precorona niveau terug komen.
    • De horeca herstelt wel na de diepe terugval in 2020, maar haalt pas in 2023 het precorona niveau. In beide gevallen is dat direct het gevolg van de strenge lockdown in 2020 en 2021.
    • In het personenvoervoer en de reissector zal sprake zijn van langzaam herstel; ook hier spelen COVIDgerelateerde omstandigheden een belangrijke rol.

Het middenbedrijf veert in 2021 het sterkst terug, onder andere vanwege de sterke fluctuaties van de investeringen in 2020 en 2021. Het verdere herstel vanaf 2023 komt vooral het grootbedrijf ten goede, vanwege de aantrekkende wereldeconomie

 

  • Daarnaast is gekeken naar de financiële positie van bedrijven. Voor de business economy in zijn totaliteit zijn die tot 2025 relatief gunstig: liquiditeit en solvabiliteit blijven op peil. In de horeca en delen van de niet-zakelijke dienstverlening (denk aan reisbureaus) is echter sprake van een aanmerkelijke verslechtering van de financiële positie, ondanks de ontvangen steun.
  • Vervolgens is nagegaan in hoeverre de steunmaatregelen als NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) hebben geholpen om de financiële positie van bedrijven op peil te houden. Voornamelijk in de horeca en cultuur, sport en recreatie hebben de steunmaatregelen een belangrijke bijdrage geleverd aan de financiële gezondheid van bedrijven
  • Tenslotte is onderzocht in hoeverre te veel verstrekte voorschotten en betalingsuitstel een rol spelen. Er moet namelijk nog 23,6 miljard euro worden terugbetaald door bedrijven aan hetzij de overheid (in 2020 teveel ontvangen steun en belastinguitstel) en de banken (in 2020 verleend betalingsuitstel). Aangenomen dat dit in 2021 moet worden terugbetaald, heeft dit een effect van circa 5 %-punt op de liquiditeit van de totale business economy, maar dit effect zal naar verwachting in specifieke sectoren neerslaan. Zo is bekend dat voor cafés en restaurants de belastingschuld nu circa 9 keer de maandelijkse winst bedraagt.

 

Meer weten? Lees hier het gehele rapport.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00