Effecten van corona op de arbeidsmarkt in 37 sectoren

gepubliceerd: 20-08-2020

Panteia heeft in het kader van een groter project een analyse uitgevoerd van de effecten van corona op de economie en arbeidsmarkt in 34 sectoren en 3 arbeidsmarktsegmenten. 

De resultaten hiervan zijn per sector neergelegd in een rapport dat sectoren mogelijk kan helpen bij de analyse van de eigen arbeidsmarkt.

Panteia heeft aan de hand van deskresearch analyses uitgevoerd van de effecten van corona op de economie en arbeidsmarkt in 34 sectoren (en 3 marktsegmenten die dwars door verschillende sectoren lopen: ICT, bedrijfseconomisch, financieel). De dataverzameling heeft plaatsgevonden tot en met midden juli 2020. In de rapportage van de sectoranalyses wordt aan elke sector een, op zichzelf staand, hoofdstuk besteed. De beschikbare informatie verschilt per sector. In de meest uitgebreide vorm wordt in het rapport per sector een beeld geschetst van:

 • Specifieke sectorale contact beperkende maatregelen (d.w.z. naast de algemeen geldende basisregels)
 • Actuele ontwikkelingen tijdens eerste golf
 • Door ondernemers getroffen maatregelen om effecten van economische neergang door coronacrisis te beperken
 • Inzet van personeel tijdens coronacrisis
 • Toegekende aanvragen NOW-regeling
 • Specifiek sectorale noodmaatregelen (d.w.z. naast de algemeen geldende noodmaatregelen)
 • Aantal werknemersbanen
 • Aantal lopende WW-uitkeringen
 • Aantal gewerkte uren
 • Aantal openstaande online vacatures UWV
 • Spanning op de arbeidsmarkt (Spanningsindicator UWV)
 • Liquiditeitsbehoefte en solvabiliteit mkb
 • Uitstel van betaling van belasting
 • Uitgesproken faillissementen
 • Ondernemersvertrouwen
 • Verwachtingen t.a.v. voortbestaan
 • Impact op de omzet in 2020 en 2021
 • Impact op de toegevoegde waarde in 2020 en 2021
 • Impact op de werkgelegenheid in 2020 en 2021
 • Regionale verschillen in 2020 en 2021
 • Impact op mbo-segment
 • Impact op langere termijn

Het rapport is hier te downloaden. 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00