Effecten van corona op de sectorale arbeidsmarkt

gepubliceerd: 29-01-2021

Panteia heeft in juli 2020  een analyse uitgevoerd van de effecten van corona op de economie en arbeidsmarkt in 34 sectoren en 3 arbeidsmarktsegmenten.  De resultaten hiervan zijn per sector neergelegd in een rapport dat sectoren mogelijk kan helpen bij de analyse van de eigen arbeidsmarkt. In december 2020 heeft Panteia een update daarvan verzorgd. De rapporten kunnen helpen bij de sectoranalyses voor de MDIEU-regeling.

Panteia heeft aan de hand van deskresearch opnieuw analyses uitgevoerd van de effecten van corona op de economie en arbeidsmarkt in 34 sectoren (en 3 marktsegmenten die dwars door verschillende sectoren lopen: ICT, bedrijfseconomisch, financieel). De dataverzameling van deze update heeft plaatsgevonden tot en met midden december 2020. In de rapportage van de sectoranalyses wordt aan elke sector een, op zichzelf staand, hoofdstuk besteed. De beschikbare informatie verschilt per sector. Er wordt in het rapport per sector een beeld geschetst van:

  • Specifieke sectorale contactbeperkende maatregelen
  • Specifieke sectorale herstel- en steunmogelijkheden
  • Actuele arbeidsmarkt- en economische ontwikkelingen
  • Cijfermatige informatie over arbeidsmarktontwikkelingen
  • Impact van corona op sectorale economie en arbeidsmarkt op korte termijn
  • Impact op werkgelegenheid in mbo-segment op korte termijn
  • Impact corona en overige trends op langere termijn

Het rapport is hier te downloaden.

Deze sectorinformatie kan een prima basis bieden voor de arbeidsmarktanalyse voor de sectoranalyse van de sectorale subsidieregeling MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden). Deze regeling is onlangs gepubliceerd. Tussen 1 en 26 februari kunnen sectoren een dergelijke sectoranalyse aanvragen via een aanvraagformulier van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Panteia ook de rest van de sectoranalyse uitvoeren. Zo is een belangrijke vraag hoe de arbeidsmarkt, de leeftijd van het personeel en duurzame inzetbaarheid zich de komende minimaal vijf jaar gaan ontwikkelen. Met het eigen PRISMA-model kan Panteia de ontwikkeling van de arbeidsmarkt ramen.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00