Effecten van verlenging loondoorbetaling en ziekengeld

Panteia en UWV deden onderzoek naar de leereffecten van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting of betaling ziekengeld na de reintegratieverslag toetsing door UWV. Over wat er na het opleggen van de verlenging na de toets van het re-integratieverslag gebeurt, is namelijk weinig bekend: welke re-integratieinspanningen doen werkgevers en werknemers in de verlengingsperiode en wat bereiken ze hiermee? Het ministerie van SZW wenste daarom meer zicht te krijgen op wat er in dit ‘derde ziektejaar’ gebeurt. Het kwalitatieve onderzoek door Panteia heeft betrekking op de reparatie van re-integratie-inspanningen na het opleggen van een verlenging, werkhervatting na een verlenging en de lessen die werkgevers en werknemers trekken uit een verlenging.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek door Panteia zijn:

  • De effecten van de verlenging van loondoorbetalingsverplichting of betaling van ziekengeld zijn contextafhankelijk, dit geldt zowel voor werkgevers als voor werknemers. Hiermee bedoelen we dat er geen sprake is van een eenduidig effect van de verlenging, maar dat het effect dat optreedt afhankelijk is van verschillende omstandigheden (factoren), waaronder het ziekteverloop, de grootte van de werkgever, en de relatie tussen werkgever en werknemer.
  • De verlenging lijkt vooral een positief effect te hebben op werkhervatting in die situaties waar re-integratie bij de eigen werkgever mogelijk is. Of extra inzet voor re-integratie in het tweede spoor op langere termijn effect heeft op werkhervatting van werknemers kunnen we op basis van de beschikbare gegevens niet beoordelen.
  • De verlenging wordt soms door werknemers ervaren als een last, doordat zij langer in onzekerheid blijven, de relatie met de werkgever soms verslechtert, en zij soms het gevoel hebben niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen door hun beperkingen. Andere werknemers zien de verlenging daarentegen als een vorm van genoegdoening voor het gebrek aan steun dat zij hebben ervaren van hun werkgever, en biedt het voor werknemers waarbij herstel optreedt in het derde ziektejaar meer kansen op terugkeer bij de eigen werkgever.
  • Na een ervaring met een verlenging is er bij werkgevers meer kennis en bewustwording van de richtlijnen van de Wet verbetering poortwachter en de wijze waarop UWV dit toetst. Dit kan ervoor zorgen dat de werkgever in nieuwe situaties beter inzet op de re-integratie van de werknemer.

Lees hier het volledige rapport. 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00