Effectiviteit en efficiëntie sociale wijkteams Amersfoort

gepubliceerd: 11-10-2018

Professionals zien de Amersfoortse sociale wijkteams als een waardevolle aanvulling. Cliënten zijn over het algemeen tevreden. Wel zijn de wijkteams nog volop in ontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Amersfoort en Panteia.

Door de decentralisaties in het sociale domein hebben gemeenten er per 1 januari 2015 veel taken en verantwoordelijkheden bijgekregen. Ook van inwoners wordt meer zelf verwacht. Om de decentralisaties invulling te geven is in Amersfoort gewerkt aan een nieuwe structuur voor het sociale domein, met daarbij een belangrijke rol voor de negen sociale wijkteams.

Nu de wijkteams enige tijd aan het werk zijn is er behoefte aan inzicht in het functioneren van de wijkteams. De Rekenkamer Amersfoort heeft daarom een onderzoek geïnitieerd naar effectiviteit en efficiëntie van de wijkteams. Op 26 september 2017 werd het rekenkamerrapport aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Uit het onderzoek blijkt dat de professionals de sociale wijkteams als een waardevolle aanvulling zien. Cliënten zijn over het algemeen tevreden met de wijkteams. Echter, er is ook gebleken dat het ontwikkelingsproces nog volop gaande is en de uitvoering nog voor uitdagingen staat.

In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de bekendheid en bereikbaarheid van de wijkteams te vergroten. Verder worden er aanbevelingen beschreven om de werkprocessen van de teams en de samenwerking met andere partijen te verbeteren. Tot slot wordt aanbevolen om over een jaar, na uitvoering van de aanbevelingen en na inzet van extra geld van de gemeenteraad, de werkdruk van de wijkteams te analyseren en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen.

U kunt het rapport hieronder downloaden.

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00