Evaluatie van De Nieuwe Toekomst: Participatie en economische zelfstandigheid na ervaringen met huiselijk geweld

gepubliceerd: 13-02-2022

De Nieuwe Toekomst (DNT) is een interventie die zich richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen met huiselijk geweldervaringen. Het doel is om herhaald slachtofferschap te voorkomen, en een brug te slaan tussen hulpverlening (vrouwenopvang) en re-integratie. Atria – kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis - voerde binnen het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het werk’ een 4-jarig onderzoek uit naar de effecten en werkzame mechanismen van De Nieuwe Toekomst.

Panteia ondersteunde Atria bij de uitvoering van de procesevaluatie, die tot doel had om inzicht te krijgen in de werkzame elementen en de randvoorwaarden om de interventie DNT duurzaam te verspreiden en implementeren.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit de procesevaluatie dat maatwerk binnen de trainingen belangrijk is om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de (niet homogene) doelgroep. Maar dat op andere vlakken de modelgetrouwheid wel belangrijk is voor de effectiviteit van de interventie. Bijvoorbeeld in de selectiecriteria voor trainers, coaches en deelneemsters. Maar ook in de inhoudelijke lijn van de bijeenkomsten, de inzet op peer-support en het krachtgericht, oplossingsgericht en toekomstgericht werken.

Het volledige rapport en meer informatie over De Nieuwe Toekomst is hier te vinden. 

 

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00