Fileschade vrachtverkeer stijgt naar € 1,4 miljard

gepubliceerd: 18-11-2019

Jaarlijks brengt TLN in samenwerking met evofenedex de Economische Wegwijzer uit. In de Economische Wegwijzer staat een overzicht van de duurste files van Nederland op het hoofdwegennet voor het vrachtverkeer. Panteia heeft voor het jaar 2018 de cijfers voor de Economische Wegwijzer samengesteld en gerapporteerd.

De duurste trajecten
De grootste economische schade in 2018 vond plaats op de A4 tussen Burgerveen en het Prins Clausplein: 26,1 miljoen euro. De schade op de A20 tussen Terbregseplein en Gouwe steeg het meeste ten opzichte van 2017, met ruim 3 miljoen euro naar 15,1 miljoen euro. Een andere grote stijger was de A12 tussen Gouwe en Oudenrijn, waar de schade ten opzichte van 2017 steeg met 2,7 miljoen euro naar 15,7 miljoen euro. De directe vertragingsschade voor vrachtverkeer op de top-20 trajecten is ruim 230 miljoen euro.

Overige kosten
Naast directe vertragingsschade, leiden files ook tot andere kosten. Zo moeten bedrijven omrijden om een file te vermijden. Ook kan de inzet van extra voertuigen noodzakelijk zijn om goederen toch op tijd af te leveren. Verder vereist het inspelen op files aanpassingen in de rit- en routeplanning en dus extra inspanning van planningsafdelingen. Ten slotte leiden vertragingen op de weg ook tot vertragingen in het productieproces van bedrijven.

Mogelijke oplossingen
Een aantal knelpunten is al in het MIRT opgenomen en de besluitvorming erover is al ver gevorderd. Daarnaast zijn er knelpunten waarvoor onderzoeken of verkenningen zijn uitgevoerd. Panteia is van mening dat de knelpunten, en meer in het algemeen de files, alleen kunnen worden bestreden met een mix aan maatregelen: verbeteren van de infrastructuur, beter benutten van de infrastructuur, en betalen naar gebruik. Bij deze maatregelenmix moeten natuurlijk ook de veiligheid en het milieu in ogenschouw worden genomen.  

Methodiek
De schade door files voor het vrachtverkeer is volgens een vaste methodiek bepaald. Als input voor de berekeningen zijn verkeersgegevens van Rijkswaterstaat gebruikt (filezwaarte voor al het verkeer op het hoofdwegennet, het aandeel vrachtverkeer en het aantal rijstroken). De reistijdwaardering is gebruikt om de uiteindelijke economische schade te berekenen.

Andere toepassingen
Een soortgelijke analyse als voor het vrachtverkeer kan ook worden uitgevoerd voor bepaalde regio’s, specifieke trajecten (zoals goederenvervoercorridors), voor alle verkeer, etc. Als je hier meer over wilt weten, neem dan contact op met Eline Jonkers.

Onderaan bij 'download publicatie' kunt u het rapport downloaden. 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00