Grip op vertrouwen in de Leidse sociale wijkteams

gepubliceerd: 11-10-2018

De sociale wijkteams hebben in Leiden een goede start gemaakt, maar er is ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia naar de efficiëntie en effectiviteit van de teams, in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden.

In de gemeente Leiden zorgen de sociale wijkteams sinds 2015 voor de toegang tot ondersteuning uit de Wmo. De autonome en grotendeels zelfsturende teams zijn opgebouwd uit verschillende organisaties die reeds actief waren in de ondersteuning van de Leidse burgers. In hun werkwijze staan de volgende punten centraal:

Er is een aantal overkoepelende aspecten in de werkwijze, die door alle teams geadopteerd zijn:

  • Laagdrempelige toegang: zorg dichtbij de burger.
  • Integrale zorg: één gezin, één plan.
  • Stimuleren zelfredzaamheid.
  • Preventie en vroegsignalering.
  • Outreachend werken.
Effectiviteit en efficiency

In de praktijk bleken de effectiviteit en efficiency lastig te bepalen. Panteia heeft hiervoor gekeken naar de doelen die de gemeente Leiden voor de teams gesteld heeft, en in hoeverre deze behaald werden. De doelen waren echter veelal ruim geformuleerd en niet in monitors meetbaar. Wel kan er een aantal conclusies over het functioneren worden getrokken. Zo is de toegangsfunctie vanwege haar onbekendheid nog niet effectief genoeg; de zorg is integraal en op maat, maar de inhoud is niet altijd van de gewenste kwaliteit. Daarnaast worden de effecten van de ondersteuning goed gewaardeerd, maar leidt deze nog niet voor iedereen tot optimale resultaten.

Bij het beoordelen van de wijkteams op effectiviteit moet wel de context in ogenschouw genomen worden: ze bevinden zich in een proces van transitie en transformatie. Het is dus logisch dat nog niet alle werkwijzen volledig effectief functioneren. Wel zijn er enkele duidelijke aandachtspunten op het gebied van werkdruk en de vrijheid/zelfsturing, die de effectiviteit op dit moment structureel in de weg lijken te staan.

Grip op vertrouwen

Er is door de gemeente veel vertrouwen in de professionals van de wijkteams. Het is voor de gemeenteraad echter lastig om te beoordelen of de teams op de goede weg zijn en in hoeverre er bijsturing nodig is. Dit komt doordat de doelen niet specifiek genoeg zijn en de beschikbare informatie uit monitoring te weinig inzicht biedt in de effectiviteit en efficiency. Het is dus zaak om meer grip te krijgen op de uitkomsten van het gestelde vertrouwen. Daarom heeft Panteia enkele gerichte aanbevelingen gedaan voor helder geformuleerde doelstellingen en betere monitoring van de resultaten.

Bekijk het rapport ‘Grip op vertrouwen’.

Lees ook het nieuwsbericht Sociale wijkteams in Amersfoort

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00