Groot tekort hoger opgeleid personeel in de logistiek

gepubliceerd: 11-10-2018

Er dreigt de komende jaren een groot tekort aan hoger opgeleid logistiek personeel. Naar verwachting groeit het aantal vacatures op hbo- en wo-niveau tussen 2015 en 2020 met ruim 21%, terwijl de arbeidsmarktinstroom slechts 9% groeit.

De topsector logistiek wil Nederland in 2020 een internationale toppositie verschaffen in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat. Een belangrijke rol daarbinnen is weggelegd voor de factor Human Capital. Alleen met voldoende, goed opgeleid personeel kan de topsector de gewenste positie innemen.

Met deze achtergrond is in 2011 de Human Capital Tafel Logistiek (HCTL) van start gegaan. Hierin zijn de voornaamste stakeholders op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt vertegenwoordigd. Om de activiteiten op het gebied van het beroepsonderwijs en de werving van personeel te bevorderen zijn goede cijfers nodig over onderwijs en arbeidsmarkt in de sector. Dit heeft geleid tot een uitgebreid kwantitaief onderzoek, uitgevoerd door Panteia.

Het onderzoek heeft betrekking op logistieke functies in alle sectoren van de arbeidsmarkt op mbo 3 en 4, hbo en wo niveau. Het rapport bevat cijfers over werkgelegenheid, vacatures, studenten, afgestudeerden, werkzoekenden, baanwisselaars en arbeidsmarktperspectieven van werkenden in deze functies. Er is een analyse gemaakt welke economische, sociaal-maatschappelijke, technologische, politieke, juridische en omgevingsontwikkelingen van invloed zijn op de arbeidsmarkt in deze functies en op basis daarvan zijn met het PRISMA-model van Panteia prognoses gemaakt hoe de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt er in 2020 uitziet.

De voornaamste conclusies staan in de volgende infographic.

De vraag op de arbeidsmarkt naar logistiek personeel groeit de komende jaren met gemiddeld ruim 4 procent per jaar. De arbeidsmarktinstroom van afgestudeerden groeit ook, maar die is op hbo- en wo-niveau al jaren veel te laag. Consequentie is dat op die niveaus de knelpunten op de arbeidsmarkt enorm toenemen.

Daarom is het nodig te werken aan de volgende zaken:

  • Verbetering van de kennis van en het imago van werken in de logistiek
  • Verbetering van de samenwerking/afstemming van het logistiek onderwijs en het bedrijfsleven
  • Verbetering van het logistiek onderwijs op inhoud en doorstroom
  • Verbetering van de randvoorwaarden van het werken in de logistiek (sociale innovatie)
  • Bevordering van de zijinstroom in logistieke functies.

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00