Havengeld in Nederland met gemiddeld 0,5% omhoog in 2021

gepubliceerd: 07-01-2021

De havengeldtarieven voor de binnenvaart stijgen in 2021 met gemiddeld 0,5%. Hiermee ligt de ontwikkeling van de havengeldtarieven lager dan het verwachte inflatiecijfer 1,3%. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Panteia naar de havengeldstructuren in Nederland. Deze gegevens worden gebruikt bij de actualisatie van de kostenstructuren van de Nederlandse binnenvaart en voor kostprijscalculaties. Ook worden de gegevens verwerkt in de applicatie ‘Blauwe Golf Twentekanalen’.

43 binnenhavens verhogen hun tarieven
Uit de inventarisatie van Panteia blijkt dat 43 binnenhavens hun tarieven verhoogd hebben in 2021. Daar staat tegenover dat zes binnenhavens hun tarieven verlaagden. Daar waar de tarieven verhoogd werden, gebeurde dit met gemiddeld 4,6%. Uitschieters hierbij zijn de gemeenten Tilburg (+25%), Meijerijstad (haven Veghel; +17%), Tiel (+11%), Meppel (+10%), Harderwijk (+10%) en Hoeksche Waard (+10%). Ook in Terneuzen, onderdeel van North Sea Port, steeg het havengeld met 10%. Bij de havens die het tarief verlaagden, ging het om een daling van gemiddeld 28%. Hierbij valt op dat het havengeld in Den Helder gehalveerd werd, bij Ridderkerk het tarief met een kwart daalde en in Den Bosch een daling van 13% genoteerd kon worden. Inmiddels bieden 28 van de 95 Nederlandse binnenhavens met een havengeldverordening kortingen aan duurzame schepen.

Het gemiddelde havengeldtarief in Nederland bedraagt in 2021 €-0,1354 per ton laadvermogen. In 2020 lag dit nog iets hoger met € 0,1358 per ton laadvermogen. Het feit dat het gemiddelde havengeld toch gestegen is met 0,5%, heeft te maken met het feit dat de havens die hun havengeldtarieven (sterk) verlaagd hebben, relatief klein in omvang zijn. Er zijn hierbij grote verschillen per binnenhaven op te merken: de goedkoopste havens kennen een tarief van € 0,05 per ton laadvermogen of minder, terwijl de duurste havens met tarieven rekenen van meer dan € 0,20 per ton laadvermogen. De duurste binnenhavens van Nederland in 2020 zijn Ameland, Huizen, Eindhoven, Weert, Drachten, Breda, Goed en IJmuiden. De goedkoopste havens zijn Tiel, Alkmaar, Schagen en Sneek.

In totaal zou de omzet uit havengelden in 2021 € 95,7 miljoen bedragen, tegen € 95,3 miljoen een jaar eerder. Dit komt overeen met gemiddeld € 350,47 per reis. De daadwerkelijke omzet van binnenhavens ligt waarschijnlijk significant lager, doordat veel binnenhavens onvoldoende zicht hebben op aan- en afmerende schepen. Digitalisering kan hierbij helpen.

Kennis van Panteia
Panteia beschikt over een database met havengelden, achterliggende grondslagen en eventuele kortingen voor schone (green award) schepen. Met deze database kunnen wij binnenhavens helpen hun administratieve processen te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door digitalisering ondersteund door reeds bestaande tools – zoals de Blauwe Golf Twentekanalen applicatie. Panteia kan daarnaast binnenhavens adviseren over het versimpelen en automatiseren van havenbezoeken met de bijbehorende tariefstelling en de logistieke consequenties van deze tariefstelling. Door te koppelen met externe bronnen verzamelen wij automatisch alle beschikbare data in een reisdossier om vervolgens het schip automatisch aan te melden in de haven. Hierdoor kunnen wij inzicht bieden in het aantal havenbezoeken door havengeldplichtige schepen en zo benchmarken of uw havengeldopbrengsten wel in lijn liggen met het de potentiële opbrengsten.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00