Havengeldtarieven voor binnenvaart stijgen in 2022 met gemiddeld 2,0%.

gepubliceerd: 31-01-2022

De havengeldtarieven voor de binnenvaart stijgen in 2021 met gemiddeld 2,0%. Daarmee ligt de stijging onder het verwachte inflatiecijfer van 3,9%. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Panteia naar de havengeldstructuren in Nederland. Deze gegevens worden gebruikt bij de actualisatie van de kostenstructuren van de Nederlandse binnenvaart en voor kostprijscalculaties. Ook worden de gegevens verwerkt in de applicatie ‘Blauwe Golf Twentekanalen’.

37 binnenhavens verhogen hun tarieven
Uit de inventarisatie van Panteia blijkt dat 37 havens hun tarieven verhoogd hebben in 2022. Daar staat tegenover dat vier havens hun tarieven verlaagden. Daar waar de tarieven verhoogd werden, gebeurde dit met gemiddeld 7%. Uitschieters hierbij zijn de havens van Meppel(+64%), Waspik (+25%), Waalwijk (+17%), Utrecht (+17%) en Harderwijk (+13%). Ook in de Kanaalzone Gent -Terneuzen, onderdeel van North Sea Port, steeg het havengeld met 12%. Bij de havens die het tarief verlaagden, ging het om een daling van gemiddeld 10%. Hierbij valt op dat het havengeld in Deventer met bijna 25% daalde en het havengeld in Tilburg met 13% daalde. Een jaar eerder werd in Tilburg nog een forse verhoging doorgevoerd.

Het gemiddelde havengeldtarief in Nederland bedraagt in 2022 €-0,1378 per ton laadvermogen. In 2021 lag dit nog iets hoger met €-0,1354 per ton laadvermogen. Er zijn hierbij grote verschillen per binnenhaven op te merken: de goedkoopste havens kennen een tarief van € 0,05 per ton laadvermogen of minder, terwijl de duurste havens met tarieven rekenen van meer dan € 0,20 per ton laadvermogen. De duurste binnenhavens van Nederland in 2022 zijn Eindhoven, Drachten, Weert, Breda, Harderwijk en Hardinxveld-Giessendam. De goedkoopste havens zijn Oudeschild, Gouda, Sneek en Schagen.

In totaal zou de omzet uit binnenhavengelden in 2022 € 101,5 miljoen bedragen, tegen € 93,8 miljoen een jaar eerder. Dit komt overeen met gemiddeld € 356,78 per reis. De daadwerkelijke omzet van binnenhavens ligt waarschijnlijk significant lager, doordat veel binnenhavens onvoldoende zicht hebben op aan- en afmerende schepen. Digitalisering kan hierbij helpen.

Kennis van Panteia
Panteia beschikt over een database met havengelden, achterliggende grondslagen en eventuele kortingen voor schone (green award) schepen. Met deze database kunnen wij binnenhavens helpen hun administratieve processen te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door digitalisering ondersteund door reeds bestaande tools – zoals de Blauwe Golf Twentekanalen applicatie. Panteia kan daarnaast binnenhavens adviseren over het versimpelen en automatiseren van havenbezoeken met de bijbehorende tariefstelling en de logistieke consequenties van deze tariefstelling. Door te koppelen met externe bronnen verzamelen wij automatisch alle beschikbare data in een reisdossier om vervolgens het schip automatisch aan te melden in de haven. Hierdoor kunnen wij inzicht bieden in het aantal havenbezoeken door havengeldplichtige schepen en zo benchmarken of uw havengeldopbrengsten wel in lijn liggen met het de potentiële opbrengsten.

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00