Het bindend studieadvies staat niet op zichzelf!

gepubliceerd: 19-07-2019

De bsa-norm staat niet op zichzelf. Bij de uitvoering van het bindend studieadvies is divers aantal voorwaarden, criteria en flankerend beleid bepalend voor de werking.

En net als de bsa-norm staat ook het flankerend beleid, de voorwaarden en criteria niet op zichzelf. Het is een totaal pakket aan onderdelen die op elkaar afgestemd zijn. Als je bijvoorbeeld de hoogte van de bsa-norm verandert, moet alles daarop worden aangepast.

Doel van het onderzoek

In opdracht van het ministerie van OCW voerden Panteia en SEOR onderzoek uit naar de werking van het bindend studieadvies (bsa) in het hoger onderwijs. Hiervoor bracht het onderzoek de voorwaarden, de criteria en het flankerend beleid rondom het bsa in beeld. Daarnaast richtte het onderzoek zich op het identificeren van de factoren die invloed hebben op de werking van het bsa en mogelijke handvatten om de positieve werking van het bsa – waar nodig – te versterken.

Voorwaarden en criteria

Studiepunten zijn nodig voor een positief bindend studieadvies. Voor het behalen van de benodigde studiepunten gelden in de praktijk een aantal voorwaarden en criteria:

  1. Studiepunten: manier van punten behalen
  2. Compensatieregelingen
  3. Herkansingsmogelijkheden
  4. Verplichte vakken
  5. Aanwezigheidsplicht
  6. (omgang met) tussentijdse beëindiging

In de praktijk blijkt dat het totale pakket aan voorwaarden en criteria inclusief de hoogte van de bsa-norm tussen instellingen divers is.

Flankerend beleid

Voor de uitvoering van het bsa hebben instellingen de volgende voorzieningen ingericht (die op verschillende manieren in de praktijk worden vormgegeven):

  • Informatievoorzieningen (algemeen en persoonlijk)
  • Studiebegeleiding (passief of actief)
  • Omgang met persoonlijke omstandigheden

Factoren van invloed

Het uiteindelijke effect op de werking van het bsa wordt bepaald door het volledige pakket aan voorwaarden en criteria en het flankerend beleid gezamenlijk. Zie het rapport voor de complete lijst aan factoren met toelichting op de mogelijke gevolgen.

Het rapport vindt u onderaan bij downloads.

Mocht u meer willen weten over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Inge van den Ende (zie rechts). 

 

Download publicatie

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00