Hoeveel onderzoeken en (beleids)opdrachten besteedt de gemeente BarneveldĀ uit?

gepubliceerd: 07-10-2021

Op 2 september j.l. is aan Panteia het rekenkameronderzoek 'Uitbesteden onderzoeken en (beleids)opdrachten gemeente Barneveld' van de Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand gegund. Onderzoekers John Boog en Sanne van der Drift gaan zich buigen over de vraag hoeveel onderzoeken en (beleids)opdrachten de gemeente Barneveld uitbesteedt, welke redenen er zijn om deze opdrachten uit te besteden en hoe de gemeente stuurt op de kwaliteit van uitbestede onderzoeken. Een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor Panteia voor de Rekenkamercommissie? Panteia heeft met haar offerte laten zien dat zij de bestuurlijk-politieke context bij gemeenten goed kent.

Betrokkenheid en input van de gemeente bij de uitvoering van het onderzoek is van groot belang. Daarom zullen ook interviews plaatsvinden met diverse afdelingen van de gemeente Barneveld en verantwoordelijken in de organisatie.

Het resultaat van het Rekenkameronderzoek is een groslijst met de uitbestede (beleids)opdrachten en onderzoeken per afdeling, en, misschien nog wel belangrijker, een inzicht in de redenen voor uitbesteden bij gemeente Barneveld, hoe de gemeente stuurt op de kwaliteit en hoe de kennis van uitbestede onderzoeken uiteindelijk landt binnen de gemeente

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? We staan u graag te woord.

Bel ons op: 079-322 20 00